BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

 1. Del inn i minimum to lag. 
 2. Legg frem 10 knutetau til hvert lag og gi lagene hver sin liste med knuter. 
 3. Laget blir enige om hvem som skal knyte hvilke knuter og følger rekkefølgen i listen. 
 4. Når lagene er klare gis det startsignal og stafetten er i gang.
 5. Personen som skal knyte første knute på listen løper frem til knutetauene og lager knuten. 
 6. Lederen godkjenner knutene underveis, eller dere kan ta en opptelling til slutt.
 7. Deltakeren løper tilbake og veksler med den som skal knyte knute nummer to. 
 8. Slik fortsetter leken til laget har kommet gjennom hele listen.
 9. Første laget som er ferdig med alle knutene, og får alle knutene godkjent, vinner. 
   

UTSTYR

 • 10 knutetau pr lag, kan være fint med litt ulike lengder
 • Liste med 10 knuter, en til hvert lag