Patruljen blir delt inn i to lag.

Patruljeføreren legger frem ti knutetau pr lag og en liste over hvilke knuter de forskjellige etappeløperne skal knytte, eventuelt kan alle etappeløperne knytte den samme knuten.

Nr 1 starter og løper bort til knutetauene. Knyter knuten og løper deretter tilbake til laget. Da starter nr 2, løper frem og knyter en knute osv.

Når alle på laget er ferdig må knutene kontrolleres. Hvis noe er feil må en løpe frem og knyte på nytt. Første lag ferdig med alle knutene riktig knyttet er selvfølgelig vinnere.

Hvis man er et sted hvor det er trær kan de løpe frem til et tre og knyte et halvstikk rundt stammen eller rundt en gren.

 

UTSTYR

10 knutetau pr lag.

Et langt tau hvis de skal knyte rundt et tre.