To og to speidere bindes inn i hver sin ende av et tau. Deretter skal de sammen, ved å gå over, under og rundt hverandre, knyte ulike knuter. 

For å gjøre øvelsen enda mer utfordrende kan hele patruljen holde i samme tau. Det er ikke lov til å slippe tauet underveis! 

Til f. eks. båtmannsknopp er det nok med ett tau, men til f. eks flaggstikk trenger dere også et tau for å lage løkken og til halvstikk trengs noe speiderne kan knyte rundt.

UTSTYR

  • Tau på minst fire meter som egner seg til å knyte med, for eksempel livliner.