BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Finn et stort, åpent område hvor dere kan gjennomføre aktiviteten.
 2. Del speiderne inn i par på to og to.
 3. Merk av et startsted med en pinne i bakken, en kjegle eller lignende til hvert par.
 4. Gå gjennom hvordan dere stiller inn kompasset etter gradetall, og øv på å peke ut retninger i terrenget ved hjelp av kompasset. 
 5. Øv på å finne retninge noen ganger sammen i fellesskap, før dere starter. 
 6. Nå skal parene lage oppgaver til hverandre. En oppgave lages ved at hvert par bestemmer seg for en retning.
 7. Den ene speideren stiller seg ved startstedet, peker ut kursen, og veileder den andre speideren omtrent ti meter i den retningen.
 8. Så følger den første speideren etter, omtrent fem meter.
 9. Den første speideren skal nå legge en lapp med en bokstav der hen står. Legg gjerne en stein eller noe annet over lappen sånn at den ikke blåser bort.
 10. Paret noterer ned retningen, antall meter og bokstaven på lappen på et eget ark. Nå er en oppgave ferdig.
 11. Når alle parene har laget 3-4 oppgaver hver, går parene sammen to og to og bytter oppgaver. 
 12. Når parene bytter oppgaver skal de gi informasjon om retning og antall meter fra startstedet. 
 13. Når paret har funnet en bokstav, skal paret som ga oppgaven kontrollere at paret som løste oppgaven fant riktig bokstav. 
 14. Fortsett til dere har løst alle oppgavene.
   

 

UTSTYR

 • Pinner, kjegler eller lignende
 • 1 kompass til hvert par
 • Ark
 • Blyanter
 • Stein eller lignende