Begynn med å tegne spillebrettet. Brettet skal være et hav, og dere må tegne inn sirkler i forskjellig størrelser med forskjellige poengtall i. Sirklene skal forstille øyer, og får man sitt kompasskip til å gå til en øy får man poengene som står på øya.

Lag lapper der det står grader på kompasset, 0, 45, 90 .... 360. Legg lappene i en pose. Lag lapper der det står cm, 15, 20, 25 og 30. Legg lappene i en annen pose. Når er dere klare til å spille!

Alle plasserer sine kompasskip på spillebrettet. Første spiller trekker en lapp fra hver pose. Trekker man for eksempel 45 grader og 20 cm skal kompasskipet gå 20 cm i 45 graders retning. Treffer man en øy får man poengene som er skrevet på øya. Lappene legges tilbake i posene, og turen går videre til neste spiller. Spill først en kort runde og se om dere har passe mange øyer før dere begynner på en skikkelig runde.

Dere kan enten spille til førstemann når en viss poengsum, eller dere kan spille en viss tid og se hvem som har flest poeng når tiden er ute.

Utstyr


  • Et kompass per lag/per spiller
  • Spilleplate i papp på minst 1x1 meter
  • Tusj
  • Papir
  • Poser
  • Linjal