Del speiderne inn i grupper. De fleste er mikroplast, noen er fugler og fisker og noen er renseanlegget. Hvor mange som skal være i hver gruppe avhenger av hvor mange dere er som skal være med på leken.

Renseanlegget stiller seg på en rekke midt på plassen der dere leker og holder hverandre i hendene. Mikroplasten og fuglene/fiskene står på hver sin side av renseanlegget. Mikroplasten skal forsøke å komme seg fra sin side over til "havet" på den andre siden av renseanlegget. Renseanlegget skal forsøke å stoppe dem, men de har bare lov til å forsøke å sperre veien, ikke til å holde fast. 

Når mikroplasten kommer over til havet vil fuglene og fiskene forsøke å spise dem. Når mikroplasten blir "spist" må den være "i magen" til denne ved å holde seg fast rundt magen eller i en arm, noe som naturligvis gjør det vanskeligere for fisken eller fuglen å bevege seg. Leken er ferdig når all mikroplasten er spist. Lek gjerne flere ganger slik at speiderne får prøvd seg i forskjellige roller.

Hensikten med leken er å illustrere hvordan renseanleggene ikke klarer å fange opp mikroplasten og at den derfor havner i havet. Den illustrerer også hvordan fisken og fuglen som spiser mikroplasten mister krefter ettersom magene deres blir fyllt opp med plast de ikke klarer å fordøye.