I motsetning til i vanlig orientering, er ikke målet her å finne postene som er merket av på kartet.
Oppgaven er å merke av på kartet hvor posten er eller hvilken post som er merket av på deres kart.

Det er hengt opp mange poster, eller lapper med et tall, symbol eller en bokstav på. Poster kan være på hvert hushjørne, på begge sider av en sti og lignende. Vanskelighetsgraden må tilpasses alderen på speiderne. For de yngste trenger man ikke å bruke et vanlig kart, men lage en enkel tegning over nærområdet. Hvis dere har mulighet til å benytte uteområdet i en barnehage kan dette være et fint sted å øve på.

Med eldre speidere flytter dere ut i skogen og bruker dere orienteringskart.

Jo mindre grupper dere bruker jo flere speidere får brynet seg på oppgaven. Ønsker dere å samtidig øve på samhold i patruljen, alle får delta osv bruker dere patruljene til å løse oppgavene.

  • Hver patrulje/hvert lag får utdelt et kart med en post inntegnet.
    De skal nå diskutere seg frem til hvilken av alle de uthengte postene som er blitt tegnet inn på deres kart.

    eller
     
  • Patruljene/lagene får et kart uten poster og skal markere på kartet hvor de forskjellige postene er.

UTSTYR

Poster med nummer, bokstaver eller annen markeing på. Disse må henges opp på forhånd.

Kart eller tegning over området. Ett til hver patrulje/hvert lag.

Hvis dere bruker kart trenger dere også et kompass pr patrulje/lag.