Start der dere pleier å starte når dere går på tur på et møte. Hver gang dere kommer til et vei- eller stikryss triller dere terningen. Blir det partall går dere til høyre, blir det oddetall går dere til venstre. Hvor ender dere til slutt? Kanskje finner dere et nytt sted å gå tur til der dere ikke har vært før.

Husk å sette av tid til å gå tilbake til start før møtet er over.

Hvis dere vil kan dere legge til flere regler:

  • Kaster dere 1 må dere leke en lek før dere får lov til å gå videre
  • Kaster dere 2 må dere løpe til neste kryss
  • Kaster dere 3 må dere synge en sang før dere går videre
  • Kaster dere 4 må dere hoppe 10 ganger før dere går videre
  • Kaster dere 5 må dere gå på alle fire til neste kryss
  • Kaster dere 6 må dere bære tre speidere til neste kryss
  • Eller finn på deres helt egne regler!

UTSTYR

  • Terning