Slippstikk brukes når du skal feste en tauende under seg selv og den skal være lett å løse opp.
Så lenge det er strekk på tauet vil knuten holde og du kan bare trekke i tampen for å få knuten opp.