BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. Leken er lært bort fra speidere fra Kenya. Bruk gjerne leken til et møte i forbindelse med Globalaksjonen. Til denne leken trengs det minst tre deltakere.
 

SLIK GJØR DU

  1. Del inn io to grupper. Ballkastere og tårnbyggere.
  2. Tårnbyggerne skal stå på midten, mens ballkasterne står rundt med omtrent 10 meter mellom seg.
  3. Tårnbyggerne skal prøve å bygge opp tårn, mens ballkasterne skal prøve å rive de ned. 
  4. Ballkasterne kan enten prøve å treffe tårnene for å rive de ned, eller treffe tårnbyggerne. 
  5. Hvis en tårnbygger blir truffet, bytter tårnbyggeren og ballkasteren rolle.
  6. Klarer tårnbyggeren å bygge ferdig tårnet får spilleren ett poeng.

UTSTYR

  • Byggeklosser til å bygge tårn
  • Baller (for eksempel myke kanonballer)