BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Finn fram et A4- eller et A3-ark, ukokte poteter, linjal fargeblyenter, penner og tusjer.
 2. Legg ting og poteter delt i to ut på arket og lag landskapet som dere vil. Dere kan gjøre terrenget og kartet så detaljert som dere ønsker.
 3. Når modellen er ferdig, skal dere tegne opp kartet. Tegn rundt potetene og de andre detaljene før dere tar dem av modellen. Dere må huske hvilken potet som skal ligge hvor. 
 4. Skjær hver potet opp i 5-6 like store skiver. 
 5. Legg en og en skive på plass på kartet og tegn rundt. Begynn med den største og fortsett til den minste. Dette blir potetenes høydekurver. 
 6. Tegn på eventuelle andre detaljer som skal være på fjellene, fyll inn trerike områder med grønn fargeblyant, åpne områder med gul fargeblyant, vann og myr med blå fargeblyant og andre detaljer som steiner, stup, høyspentledninger, veier og stier med tusj. 
   

TIPS: Dere kan også bruke andre ting for eksempel monopol-hus, togskinner fra togsett, fargeark eller lignende til å lage detaljer i landskapet deres. Det kan være lurt å dele opp store patruljer i mindre grupper, spesielt for målestokk-delen av aktiviteten sånn at alle kan bidra. 

Målestokk

Hvis dere vil jobbe videre med kartet, kan dere tegne landskapet over på et større ark ved hjelp av målestokk. Fra A4 til A3 er målestokken omtrent 1:1,5, mer nøyaktig 1:1,41. 

 1. Tegn opp et rutenett på det lille arket. 
 2. Tegn opp et rutenett på det store arket med ruter som er 1,5 så store som på det lille arket. Er rutene på det lille arket 2x2 centimeter, skal rutene på det store arket være 3x3 centimeter.
 3. Fyll inn hver rute på det lille arket med detaljene som er i tilsvarede rute på det store arket.
   

TIPS: Dere kan gjøre målestokkaktiviteten omvendt hvis dere har tegnet kartet på et stort ark. 
 

UTSTYR

 • Ark, A4 og A3
 • Poteter
 • Skjærefjøl 
 • Kjøkkenkniv
 • Fargeblyanter
 • Tusjer
 • Linjal
 • Eventuelt andre ting til å lage detaljer på modellen med. 
   

Toppbilde: Erik Bloch