BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Lag klar noen ark med tegninger, se eksempel under ressurser, eller la speiderne tegne før aktiviteten begynner.
 2. Samle inn alle tegningene. 
 3. Del ut et ruteark og en penn til hver speider. 
 4. Del dere inn i grupper eller patruljer og velg en som skal være leder.
 5. Lederen i hver gruppe trekker et ark med et motiv på.
 6. Nå skal lederen i hver gruppe instruere de andre til å tegne det som er på arket med figuren, ved hjelp av himmelretningene og antall ruter. 
 7. Alle setter pennen sin ved det oppmerkede startpunktet på rutearket sitt og tegner så etter lederens instrukser, for eksempel "tre ruter mot nord, to ruter mot øst, fire ruter mot sør". 
 8. Når den som leder tegningen har kommet rundt, kan alle i gruppa vise tegningene til hverandre. Hvordan var det å tegne? Klarte dere å tegne riktig figur? Snakk gjerne sammen om hvordan kommunikasjonen fungerte. 
 9. Bytt på hvem som skal lede og hvem som skal tegne, trekk et nytt ark med motiv og gjenta. 
   

UTSTYR

 • Ruteark - med oppmerket startpunkt
 • Noe å skrive med
 • Fasittegning - skriv ut fra ressurser eller tegn en selv