Beskrivelse av aktiviteten:

Deltagerne deles i lag, eller bruk patruljer. Det trenger ikke å være like mange på hvert lag.

Speiderne stiller i rekke etter hverandre og holder hverandre i beltet/rundt livet.

5 til 10 meter foran rekkene står en leder og holder opp pappskivene. Ved grønt kan de gå fremover, ved gult kan de fortsette å gå, ved rødt må de stoppe. Ved gult etter det røde blir de stående. Det laget som gjør feil må tilbake til start/eller x meter tilbake. De som kommer først til «trafikklyset» har vunnet.

UTSTYR

Pappskiver i rødt, grønt og gult