BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Del dere inn i lag. Det er nok med 2-3 personer på hvert lag.
 2. Lagene stiller seg på en rekke. Personene på hvert lag stiller seg bak hverandre.
 3. En leder stiller seg opp 5-10 meter foran rekkene med speidere og holder opp pappskivene.
 4. Når lederen holder opp den grønne skiva kan speiderne gå fremover, når den gule skiva holdes opp, må de stoppe opp og ved rød skive må de stå stille. Ved gul skive etter den røde, gør de seg klar til å gå videre.
 5. Hvis laget gjør feil, må de tilbake til start eller et bestemt antall meter bakover. 
 6. Det laget som kommer først frem til trafikklyset, vinner.
   

UTSTYR

 • Rød pappskive
 • Gul pappskive
 • Grønn pappskive