Brennverdi er den energien et brensel frigjør ved effektiv forbrenning. Brennverdien til ulike tresorter regnes ved tørr ved. Tørr ved har en fuktighetsprosent på mellom 14 og 20 prosent av egenvekten. Hvis veden er fuktig vil mye av energien fra ilden gå med til å fordampe fuktigheten i veden. Ved med høy egenvekt inneholder mer energi enn ved med lav egenvekt. 

Brennverdi oppgis i antall kWh per kubikkmeter trevirke med 17% fuktighet av totalvekt.

Brennverdi for ulike tresorter
TresortKg/kubikkmeterkWh/kubikkmeter
Eik5502380
Bjørk5002160
Furu4401900
Gran3801640

Test brennverdien: Ha like stort volum av to ulike typer ved, jo større forskjell det er i typenes brennverdi jo lettere er det å illustrere. Hva er tyngst å løfte på? Hva har høyest egenvekt? Hvilken type tror speiderne vil brenne fortest? 
Tenn opp to bål. Legg på samme mengde ved av de ulike typene. Hvilket bål brenner ut fortest?

Hvorfor spraker og smeller det i noen trearter?: Gran- og furuved inneholder kvaelommer. Når veden varmes opp gjøres fuktigheten i veden om til gass. Gassen utvider seg inni lommen og øker trykket mot veggene. Etter hvert som flammene beveger seg innover i veden blir veggene rundt lommen tynnere og tynnere og til slutt klarer den ikke stå imot trykket fra gassen lengre. Eksplosjonen som skaper smellet oppstår når gassen antennes. 
Studer vedkubber fra ulike tresorter. Kan dere se finne lommer i bartrærkubbene?
La et bål brenne til det bare er glør igjen. Be speiderne lukke øynene. Legg på ved av et løvtre. Kan speiderne høre at det brenner? Hva slags type ved tror de ble lagt på? Legg på ved av et bartre. Kan speiderne høre det brenner nå? Hva slags type ved tror de ble lagt på denne gangen?

UTSTYR

  • Ved fra ulike tresorter og med ulik brennverdi, både av løvtrær og bartrær. 
  • Fyrstikker
  • Ved og opptenningsved