Vikingknuten er en klemknute som låser ved belasting. Klemknuter brukes på sikringsslynger ved rapell og under rigging av taljer til redning. For å øve kan speiderne knytte hverandre sammen med vikingknuten og later som de går på en bre. Når en av speiderne "faller" i en råk strammer knuten seg.