BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere. 

 1. Vær med på en førstehjelpsøvelse som tar for seg enkle brannskader.
 2. Øv på å slukke bål eller ild, for eksempel med vann, sand eller brannslukkingsapparat. 
 3. Vær med på en brannøvelse i speiderlokalet.
 4. Lær dere nødnumrene. 
   

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.

 • Finn ut hvilket brannvernutstyr dere må ha hjemme og utfør en hjemmekontroll.
 • Besøk en brannstasjon eller få besøk av en brannmann og hør om hvordan det er å jobbe som brannmann.
 • Lær om branntrekanten og hva som skal til for at noe skal brenne. 
 • Finn ut hvordan vi sikkert kan brenne levende lys inne.
 • Bygg en brannstasjon av for eksempel lego.
   

Hvis dere vil ha hjelp til å gjennomføre merket, kan dere bruke dette møteforslaget for Brannvern.

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken