BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

  1. Vit hva som skal til for at noe skal kunne brenne, hva som stopper, begrenser og øker flammene. Her er branntrekanten sentral. Prøv gjerne ut prinsippene for branntrekanten i praksis.
  2. Gjennomfør en brannkontroll på speiderhuset, i kirka, på speiderhuset eller et annet lokale dere bruker mye.
  3. Vit hvordan dere bruker minst to av følgende kokeapparat: propanapparat, primus, spritapparat (stormkjøkken), og forsiktighetsreglene som hører til. 
  4. Delta i en demonstrasjon av ulike slokkingsmidler, f.eks. ved å besøke en brannstasjon og vite når de ulike slokkemetodene skal brukes.

 

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.
Dette merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet. Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.