Obligatoriske krav:

 1. Forklare hva som må til for at det skal bli ild. Fortelle om hva som kan stoppe eller begrense ilden, og om hva som gjør at det brenner fortere (Branntrekanten).
 2. Undersøke speiderhytte, speiderlokale e.l. ,og finn mulige brannfarlige steder. Foreslå hva som kan gjøres for å minske brannfaren.
 3. Kunne bruke minst to av disse og kjenne forsiktighetsreglene ved bruk av disse apparatene.
  • propanapparat
  • primus
  • spritapparat (stormkjøkken)
 4. Forklare ulike slokkingsmetoder og vite når de skal brukes.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

 • Delta i en demonstrasjon av ulike slokkingsmidler, f.eks. ved å besøke en brannstasjon.
 • Forklare hvordan brann varsles der dere bor og et sted dere ofte drar på speidertur.
 • Vise hvordan dere redder folk ut av brennende hus ved løfting, bæring, sleping og nedfiring.
 • Være markør i en redningsøvelse.

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet. 

Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.