Obligatoriske krav:

 1. Ha oppfylt kravene for merket «Fisk» for vandrer.
 2. Fiske med selvlaget fiskeredskap på haik.
 3. Vite forskjell på anadrom og katadrom fisk.
 4. Fiske minst åtte forskjellige fiskeslag.
 5. Vite hvor fisken står i elv og vite hvilke fiskeslag som står på ulike dybder i saltvann.
 6. Kjenne 16 ulike fiskeslag man kan fiske i Norge.
 7. Vite hvordan man fjerner en krok som har satt seg fast i huden.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

 • Tilberede egenfisket fisk på grue, grill eller kokegrop.
 • Få fisk på fluestang.
 • Sette ut og ta inn garn.
 • Delta på laksefiske i elv.
 • Fiske med egenbundet flue.
 • Delta på en tur med en fiskebåt for å sette og trekke line, eller sette og trekke garn.
 • Kunne grunnleggende fiskeanatomi (på innsiden og utsiden) og lære bort dette til andre speidere.