Obligatoriske krav:

 1. Kjenne ti fuglearter.
 2. Kunne fem fuglelyder.
 3. Lage loggbok, og loggføre minst ti observasjoner.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge tre av disse kravene:

 • Delta på orrhane- eller tiurleik.
 • Lage og henge opp en fuglekasse og følge opp denne et år.
 • Legge ut / henge ut ulike typer fuglemat (fett, korn, frø, brød, frukt, bær) og loggføre hvilke fugler som spiser hva slags mat.
 • Kunne skille mellom hann og hunn på minst seks fuglearter.
 • Delta på fugletellingshelg, og rapportere inn dette til fuglevennen.no.
 • Finne ut om dere har fuglearter som står på rødlisten i deres nærmiljø, og lære litt om hvilke tiltak som er iverksatt for å verne disse fuglene.
 • Lære dere typiske kjennetegn ved minst fire av disse fugleordnene: haukefugler, vadefugler, spurvefugler, storkefugler, andefugler og ugler.
 • Rapportere inn minst tre observasjoner på artsobservasvasjoner.no.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.