OBLIGATORKISKE KRAV

Gjøre minst ett punkt fra hver kategori.

Rent vann og ren luft

 • Dra på en haik der dere følger en elv/bekk til vannkilden. Underveis skal dere se etter kilder til forurensning og presentere disse i en haikerapport e.l.
 • Ta prøver av regnvann, vann fra elv/bekk, myrvann og forurenset vann. Sammenlign farge og surhetsgrad (Ph), og forklar forskjellene.
 • Gjøre rede for hovedkildene til luft- og vannforurensning, og resultatet av disse.

Artsrikdom

 • Lage en presentasjon e.l. av vanlige dyre- og plantearter i nærmiljøet ditt, og beskrive hvordan disse trues av mennesker.
 • Vise hvordan dyre- og plantearter i ditt nærmiljø er en del av samme økosystem.
 • Gi fire eksempler (to skal være fra nærmiljøet) på hvordan de naturlige omgivelsene er blitt skadet og/eller ødelagt. Beskriv hvordan slike ødeleggelser kan hindres.

Forurensning og miljøgifter

 • Vite hvordan forgiftning sprer seg i en næringskjede.
 • Ved hjelp av klar/gjennomsiktig tape ta prøver av forskjellige blader i nærmiljøet for å kartlegge luftbåren forurensning.
 • Vite hva som kategoriseres som spesialavfall, og undersøke hvordan spesialavfall håndteres i din kommune.

Miljøvennlige vaner

 • Være med å kildesortere avfall på en patrulje- eller troppstur, og levere det på egnet sted.
 • Lage en miljøstasjon til bruk på leir.
 • Etablere en kompostbinge og holde denne vedlike i et semester.
 • Finne eksempler på hvordan våre hverdagsvaner bidrar til lokale og globale miljøproblemer.
 • Gjennomføre en søppelsorteringskonkurranse innad i patruljen eller mot en annen patrulje. Hvem kan sortere en pose søppel raskest?

Naturkatastrofer

 • Kjenne til farene ved ekstremvær, og vite hvordan man kan beskytte hus og eiendeler mot storm eller flom.
 • Kontakte lokalt sivilforsvar eller nødetatene og lære hvordan de forbereder seg på naturkatastrofer.
 • Lage et kriserespons-sett for gruppa. Tenke over hva et slikt sett bør inneholde av nødvendigheter og trøst.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.