BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

 1. Finn ut hva hovedkildene til luft- og vannforurensning er, og resultatet av disse.
 2. Vis hvordan dyre- og plantearter i nærområdet deres er en del av samme økosystem.
 3. Ta prøver av forskjellige plader i nærmiljøet deres ved hjelp av klar eller gjennomsiktig tape, for å kartlegge luftbåren forurensning.
 4. Plukk søppel på tur, og kildesorter det dere finner.
 5. Kjenn til farene ved ekstremvær, og finn ut hvordan vi kan beskytte hus og eiendeler mot storm eller flom.
   

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene for minst tre av kategoriene under.

 • Rent vann og ren luft
  • Dra på en haik og følg en elv eller en bekk til vannkilden. Se etter kilder til forurensning underveis, og presenter disse i en haikerapport eller lignende.
  • Ta prøver av regnvann, vann fra elv/bekk, myrvann og forurenset vann. Sammenlign farge og surhetsgrad (Ph), og forklar forskjellene.
 • Artsrikdom
  • Lag en presentasjon eller lignede av vanlige dyre- og plantearter i nærmiljøet ditt, og beskrive hvordan disse trues av mennesker.
  • Gi fire eksempler, minst to fra nærmiljøet, på hvordan de naturlige omgivelsene er blitt skadet og/eller ødelagt. Beskriv hvordan slike ødeleggelser kan hindres.
 • Forurensning og miljøgifter
  • Vit hvordan forgiftning sprer seg i en næringskjede.
  • Vit hva som kategoriseres som spesialavfall, og undersøk hvordan spesialavfall håndteres i din kommune.
 • Miljøvennlige vaner 
  • Lag en miljøstasjon til bruk på leir.
  • Etabler en kompostbinge og hold den vedlike i et semester.
  • Finn eksempler på hvordan våre hverdagsvaner bidrar til lokale og globale miljøproblemer.
  • Gjennomfør en søppelsorteringskonkurranse i patruljen. Hvem kan sortere en pose søppel raskest?
 • Naturkatastrofer
  • Kontakt lokalt sivilforsvar eller nødetatene og lær hvordan de forbereder seg på naturkatastrofer.
  • Lag et kriserespons-sett for gruppa. Tenk over hva et slikt sett bør inneholde av nødvendigheter og trøst.

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet.