BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

 1. Sett dere inn i KFUK-KFUM-speidernes og KFUK-KFUM Global sitt arbeid i utviklingsland.
 2. Sett dere inn i Globalaksjonens satsingsområder og arranger en globalaksjon.
 3. Ha ansvar for hygienerutiner på speidertur eller leir for gruppa eller kretsen. Ha spesielt fokus på matvarehåndtering, håndhygiene og personlig hygiene. 
   

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under.

 • Delta på et integreringstiltak for flyktninger og/eller ta med flyktninger på et speiderarrangement.
 • Arranger en førstehjelpsundervisning for flyktninger i nærmiljøet.
 • Sett dere inn i WAGGGS sitt HIV/AIDS-arbeid og bidra til at stifinnere eller vandrere i troppen får tatt AIDS-merket.
 • Sett dere inn i verdens største epedemier og pandemier og holde et foredrag for lederne i gruppa om temaet, med fokus på hvilke smitteforebyggende tiltak speidere kan gjøre på større leirer. 
   

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken