Obligatoriske krav:

 1. Global: Sette seg inn i KM speiderens og KM Globals arbeid i utviklingsland. Sette seg inn i Globalaksjonens satsningsområder. Holde et foredrag for gruppe og eller krets om Globalaksjonen og KM sitt arbeid i utlandet. Organisere Globalaksjonens innsamling lokalt i egen speidergruppe.
 2. Hygiene: Ha ansvar for hygienerutiner på speidertur/leir for gruppe- og eller krets. Fokusområdene vil være:
  • matvarehåndtering
  • håndhygiene
  • personlig hygiene

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

 • Sammen med roverlaget delta på et integreringstiltak for flyktninger på hjemstedet. Ta med flyktninger fra eget hjemsted på et speiderarrangement?
 • Arrangere førstehjelpsundervisning i nærmiljøet for flyktninger.
 • Sette seg inn i WAGGGS sitt HIV/AIDS arbeid og veilede stifinner/vandrerpatruljer i gruppa til å ta HIV/AIDS merket.
 • Sette seg inn i verdens største epedemier og pandemier. Info på www.who.org F. eks.: ebola, fugleinfluensa etc.. Holde foredrag for ledere på gruppe/kretsplan om temaet med fokus på hvilke smitteforebyggende tiltak speidere kan gjøre på større leirer som krets/landsleir og verdensjamboree.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken