Obligatoriske krav:

  1. Vite hvor gammel man må være for å jakte og reglene man må følge ved angitt alder.
  2. Vite når det er lov til å jakte og hva slags dyr det er lov til å jakte på innen de ulike datoene.
  3. Forklare forskjell på småvilt- og storviltjakt.
  4. Kjenne til reglene for oppbevaring av våpen.
  5. Kjenne til Naturmangfoldloven og Viltloven.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Delta på jegerkurs (hvis du er gammel nok).
  • Være observatør eller delta på en skytebane.
  • Være observatør på jakt.
  • Være med på å gjøre opp/partere et dødt dyr.
  • Få en erfaren jeger til å fortelle hva slags utstyr det er nødvendig å ha med seg på jakt.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.