BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

 1. Finn ut hvilke krav vi må oppfylle for å kunne jakte, og hvilke regler vi må følge når ved ulike alder. 
 2. Finn ut hvilke dyr det er jakttid på og når jakttiden er.
 3. Finn ut hva forskjellen på småviltjakt og storviltjakt er.
 4. Kjenn til reglene for oppbevaring av våpen.
 5. Kjenne til Naturmangfoldloven og Viltloven.
   

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under.

 • Hvis dere er gamle nok, delta på jegerkurs.
 • Prøv å skyte på skytebane.
 • Vær med på å gjøre opp eller partere et dødt dyr.
 • Vær observatør på jakt.

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.