Obligatorisk krav:

Kjenne de liturgiske fargene som brukes i kirken, vite når de brukes, og hva fargene symboliserer.

  1. Besøke en lokal kirke, og få en ansatt eller frivillig til å vise dem de liturgiske plaggene i deres lokale kirke.
  2. Lære tre kristne symboler som særlig kan knyttes til enkelte dager i kirkeåret.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:

  • Velge seg en liturgisk farge og tegne forslag til lesepult eller prekestolklede i kirken. Bruk de symboler som passer.
  • Lage to eller flere kristne symboler i naturmateriale, leire, tre eller plastalin.
  • Lære seg en sang eller salme som tilhører en spesiell høytid eller merkedag i kirkeåret.
  • Lag en kreativ presentasjon av de tre store kristne høytidene: Jul, påske og pinse.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken