• Kunne knivreglene
  • Kunne bruke en kniv
  • Spikke en pølsepinne eller pil til pil og bue