Obligatoriske krav:

 1. Lage bivuakk ved hjelp av tau og materialer som tilhører naturen, og overnattet i den.
 2. Være på tur i naturen 24 timer uten annet enn det du får i lommene.
 3. Lage eget overlevelsessett.
 4. Lage et bål av trevirke du har funnet i naturen og gjøre opp ild uten bruk av fyrstikker/lighter.
 5. Lage et enkelt måltid av spiselige vekster og annen mat du har funnet i naturen.
 6. Gjøre 5 dl skittent vann drikkbart.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge tre av disse kravene:

 • Lage drikke basert på planter.
 • Lage en drikk med medisinsk virkning (f.eks te av ryllik).
 • Gjennomføre et orienteringsløp hvor du bruker naturen som kompass.
 • Kunne rense sår med vekster fra naturen.
 • Lage og prøve eget fiskeredskap.
 • Bygge presenningbåt eller flåte og teste denne.
 • Kunne de viktigste nødsignaler.
 • Lage solur og bruke dette.
 • Gjøre saltvann til ferskvann på tur.
 • Lage såpe/shampo av bjørk eller andre planter.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.