Obligatoriske krav:

  1. Vite at man tar med søppel hjem fra tur og tatt det med seg.
  2. Være med på en tur hvor de sorterer det søplet de finner.
  3. Kjenne til søppelsorteringen hjemme og ha hovedansvar for dette i en uke.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

  • Lage en plakat med et slagord for søppelsortering.
  • Lage noe nyttig av noe man ellers ville kastet.
  • Være med på ”Rusken-aksjon” eller lignende ryddeaksjon ute i nærområdet.
  • Besøke et Returpunkt for søppel sammen med andre speidere/ flokken.
  • Sammen med flokken holde det fritt for søppel rundt speidermøtestedet.

 

Møteforslag til halve aktivitetsmerket finner du her. 

Møteforslag til en annen måte å ta aktivitetsmerket på finner du her.

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken