Obligatoriske krav:

  1. Kunne gjenfortelle legenden om St. Georg.
  2. Være med å planlegge og gjennomføre St. Georgs markering.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Lage temamøte eller tematur om St. Georg for andre speidere.
  • Tenk deg at det finnes “levende helgener”. Hvem kan være dagens helgener og helter, og hvorfor? Presenter.
  • Lage og arrangere en quiz med St. Georg som tema.
  • Dramatisere historien om St. Georg for andre speidere.
  • Publisere en tekst om St.Georgs betydning som forbilde idag (blogg, leserbrev, video).
  • Kunne speiderloven og være med på samtale om betydningen av denne.
  • Være kreativ og lage en modell av St. Georg og dragen. F.eks. lego, naturmateriale, plastelina etc..

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Her kan du lese årets St.Georgsdagsbudskap.