Obligatoriske krav:

  1. Kjenne til viktigheten av refleks, og bruke denne aktivt.
  2. Kjenne til regler for gangfelt, lyskryss og oppførsel på gangvei, og praktisere dette.
  3. Gjennomføre et byløp i mørket, med fokus på sikkerhet i trafikk.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Besøke trafikkstasjonen.
  • Lage et kart over din vei til og fra speiderlokalet eller kirken.
  • Gå tur med en venn eller en speider, og forklar hvordan du tenker når du går.
  • Lage en trafikksikkerhetsplakat til speiderlokalet.
  • Forklare hvorfor bilførere ikke får lov til å drikke alkohol eller bruke mobiltelefon.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken