Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/møter til alle årstider og erfart å pakke og bære sin egen dagstursekk.
 • Kan en stifinner erfart å bruke ulike nevenyttighetsteknikker til å lage nyttegjenstander til bruk på tur eller leir.
 • Kan en stifinner båtmannsknop, knyte sine egne skolisser, flaggstikk, dobbelt halvstikk og tømmerstikk og har brukt dem.
 • Kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og de spiselige vekstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 24 ulike arter.
 •  Har en stifinner erfart å øve på å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.

 


 

Merkekrav som tas på dette møtet:

Obligatorisk krav:

 1. Ha vært med på fisketur og fisket fra land, båt eller kano.
 2. Kjenne igjen 7 ulike fiskeslag man kan fiske i Norge.
 3. Ha fisket med to ulike fiskeredskaper (eks: stang, harpe, oter) eller to ulike fiskemetoder (garn, dupp, spinner, søkke, flue, agnfiske)

 

Valgfrie krav:

 • Lage eget fiskeredskap.
 • Kunne en fiskeknute

 


 

Åpning
Speiderne stiller i hestesko, og synger "Fold deg ut". En speider ruller ut flagget, leder og speidere hilser flagget. En speider leser opp speiderloven. Navneopprop og tema for dagen. Fiskeredskap og fisketyper

Utstyr: Navneliste, norskt flagg, speiderloven

 


 

Aktivitet 1
Stifinnerne får i oppgave å lage egne fiskestenger av greiner. Repeter regler ved knivbruk før stifinnerne starter. Bruk greiner på minst 1,5m. Når stifinnerne har funnet stang, går leder gjennom fiskeknuten med speiderne slik at de kan feste denne på kroken selv.

Utstyr: Kniv, plaster, snøre, krok

 


 

Aktivitet 2
Lære om ulike fiskearter
På forhånd, lag en plakat eller serie av ulike fiskearter på bilder (Lurt å laminere). Skriv på navn til arten. For hver art, spør speiderne om de vet navn og kjennetegn. Hvis ikke de vet hva det er, fortell kjennetegn og navn. Bland gjerne ferskvann- og saltvannsfisk.

Utstyr: plakat med fiskearter eller laminerte bilder av fiskearter.

 


 

Aktivitet 3
Fisking
Stifinnerne prøver først å fiske med dupp og mark. Her kan leder selv velge om speiderne skal finne mark selv, eller ha dette med på forhånd. Deretter skal speiderne prøve med spinner eller krok. Snakk med stifinnerne hvordan de opplevde de ulike fiskemetodene. Hva er forskjellen, og hva likte de best. 

Utstyr: dupp, krok, fiskeredskap, kniv, spinner

 


 

Avslutning
Repetere de ulike artene vi har av fisk, salt og ferskvann. Repetere fiskeknuten- 
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.

Jesus metter fem tusen, Johannes 20, 24 - 29
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere side 76
Speiderbønnen