De tre første møtene er tre ferdig planlagte oppstartsmøter som gruppene kan gjennomføre i starten av høstsemestret hvert år. I aktivitetsbanken finnes møteforslagene på oppstartsmøtene lek, bål og natursti. Møtene kan gjennomføres i valgfri rekkefølge.
Til oppstartsmøtene hører elleve kort som skal deles ut til speiderne. Fem av dem er grunnkort som kan deles ut på det første møtet, uavhengig av hvilket møte som blir gjennomført. De resterende kortene er laget spesifikt til møtene slik at speiderne får med noe hjem som minner dem på hva de har gjort og lært. Hvert møte har to spesifikke kort som hører til møtet og som deles ut på avslutningen av speidermøtet.
Alle kortene finner du her og mer informasjon om hele konseptet finner du her. 

FØR MØTET

Skriv ut postene for naturstien og fasit
Sett ut en løype med sportegn/speidertegn og poster i nærområdet.
Speiderne har fått bilde av sportegnene/speidertegnene på det ene grønne kortet. Tegnene betyr:

  • En pil - Gå i denne retningen
  • Et kryss - Ikke gå her
  • En firkant med stener inni og en pil - Gå så mange skritt i denne reningen enten for å finne neste tegn eller en beskjed.
  • Sirkel med stein i - Gå hjem.

Tegnene kan lages av pinner og steiner slik de er tegnet på kortet eller de kan lages av alt man finner i naturen.

ÅPNING

Ønske alle velkomne på møtet og ta et navneopprop.

ANDAKT

Oppdagere: Herren er vår Gud (5. mosebok 6,4-9)
Denne andakten er hentet fra andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 18.
Stifinnere: Andakt: Sportegn

AKTIVITET 1 - LEK

Rødt lys
Det trekkes to streker med ca. 10 meters avstand.
En av deltakerne er politi og står ved den ene streken, de andre står ved den andre streken.
Når politikonstabelen står med ryggen til, er det grønt lys. Da kan fotgjengerne forsøke å nærme seg politikonstabelen. Når politikonstabelen snur seg, er det rødt lys. Da må fotgjengerne stå helt stille. Dersom politikonstabelen ser noen som beveger seg, må de gå tilbake til utgangspunktet. Poenget er å komme seg helt frem til politikonstabelen uten å gå på "rødt lys".
Den som klarer det, blir ny politikonstabel.

15 gjelder (Tyttebærleken)
Det velges en person til å telle.
Personen som står/teller lukker øynene. Alle de andre må holde på den som skal telle, eller i en som holder i den som skal telle.
Den som teller roper «Tyttebær» og begynner så å telle høyt, baklengs fra 15 til 0. Nå skal de andre deltakerne gjemme seg.
Den som har tellet har lov til å gå to skritt. Deretter skal den forsøke å se de andre deltakerne. Alle som blir sett av den som står er ute.
På nytt ropes det «Tyttebær» og den som står teller høyt, denne gangen fra 14 til 0. De som har gjemt seg skal da løpe bort til den som står, ta på hun/han og deretter løpe å gjemme seg.
Slik fortsetter leken til alle blir sett og er ute. Den som ble sett sist står neste gang.

AKTIVITET 2 - SPORTEGN

Vise de forskjellige sportegnene. Forklare hva det betyr og hvordan de brukes.

AKTIVITET 2 - NATURSTI

Utstyr: Postene til naturstien. Svarark. Blyanter.

Gjennomfør naturstien. Hvis gruppen er stor kan du dele den inn i mindre grupper.

AKTIVITET 3 - FORBUNDSMERKET

Forklar barna om de forskjellige symbolene i forbundsmerket.
Del ut ark med merket som de kan fargelegge hjemme.

AVSLUTNING

Syng speiderbønnen og del ut kortene som hører til dette møte. Fortell speiderne om hva dere skal gjøre på neste møte samt hvor og når neste møte er. 

Speiderbønnen
Bokmål
Kjære Far i høye himmel,
hør mitt hjertes stille bønn:
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge, far og mor.
Andre folk til nytte være.
Lyde Speiderlovens ord

Nynorsk
Kjære Far i høge himmel,
høyr mi stille hjartebøn:
kvar eg enn verda vankar,
lat meg bli som sonen Din.
lat meg leva deg til æra,
heidre Noreg, far og mor,
andre folk til hjelp få vera,
og so lyda lova vår.

Kortene som hører til dette møtet

     

Utstyr:

Kort til utdeling
Poster til naturstien
Andaktsboka eller andaktsforslaget
Tråd, treperler og tusj hvis dere vil lage armbånd.
Ark til fargelegging hvis dere vil snakke om forbundsmerket
"Jeg er beredt"-merket, hvis dere skal dele ut det