BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre dem på et møte. Etter å ha deltatt på alle tre oppstartsmøtene har speiderne tatt aktivitetsmerket Jeg er beredt. 

OM DE TRE FØRSTE MØTENE

De tre første møtene er tre forhåndsplanlagte oppstartsmøter som dere kan gjennomføre i starten av høstsemesteret. Oppstartsmøte lek, oppstartsmøte bål og oppstartsmøte natursti er alle en del av De tre første møtene. Møtene kan gjennomføres i valgfri rekkefølge. 

Målet med de tre første møtene er å vise bredde av aktivitenene vi holder på med i speideren. Det er viktig at de første møtene til nye speidere svarer til forventningene. Derfor er det lurt å planlegge de tre første møtene ekstra godt. Møtene kan godt brukes hvert høstsemester. 

Til De tre første møtene er det elleve tilhørende kort som dere kan dele ut til speiderne. Fem av kortene er grunnkort som kan deles ut på det første møtet uavhengig av hvilket møte som blir gjennomført. De resterende kortene er laget spesielt til hvert av oppstartsmøtene sånn at speiderne får med seg noe hjem som kan minne dem om hva de har gjort og lært på møtet. Kortene kan bestilles fra Speiderbutikken.

Mer om De tre første møtene 

FORBEREDELSER FØR MØTET

ÅPNING OG ANDAKT

Åpningsseremoni og navneopprop. Presenter eventuelle nye speidere. Rull ut flagget og syng flaggsangen. Les andakten Sportegnet Jesus.

AKTIVITET 1 - Lek

Utstyr: Aktiviteten krever ikke utstyr.

Det er menge leker å velge mellom. Vi har foreslått Tyttebærleken, men dere kan finne andre leker i aktivitetsbanken om dere ønsker det. 

Tyttebærleken 
 

AKTIVITET 2 - Sportegn

Utstyr: Kort med sportegn

Vis frem de forskjellige sportegnene og forklar hva de betyr og hvordan de blir bruk. Etterpå skal dere gå etter sportegn når dere går naturstien.

Sportegn 
 

 

AKTIVITET 3 - Natursti

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Hør eller les speiderloven.
   

Utstyr: Postene til naturstien,noe å skrive på og med

Del dere inn i grupper og gå gjennom naturstien. Skriv ned svaret på hver post. Hvilken gruppe får flest riktige svar?

Natursti Natursti fasit 
 

AKTIVITET 4 - Speiderloven

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Les en paragraf fra speiderloven høyt for andre speidere.
   

Utstyr: Speiderloven

Siste post i naturstien er å lese speiderloven. Les den høyt i fellesskap og snakk sammen om hva den betyr for oss speidere. 

Speiderloven 
 

AVSLUTNING

Avslutt med speiderbønnen og speiderhilsen: Vær beredt - alltid beredt. Fortell speiderne om hva dere skal gjøre på neste møte samt hvor og når neste møte er. 

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Vær med på en åpningsseremoni og en avslutningsseremoni.
 • Øv på å synge speiderbønnen og syng den sammen med gruppa.
 • Finn ut hva forbundsmerket betyr og hvorfor vi hilser med tre fingre i speiderhilsenen. 
   

Speiderhilsen Speiderbønnen

Kortene som hører til dette møtet: Illustrasjoner av sportegn eller speidertegn. Tegnene betyr: En pil - Gå i denne retningen. Et kryss - Ikke gå her. En firkant med stener inni og en pil - Gå så mange skritt i denne reningen enten for å finne neste tegn eller en beskjed. Sirkel med stein i - Gå hjem. Tegnene kan lages av pinner og steiner slik de er tegnet på kortet eller de kan lages av alt man finner i naturen. De andre kortene inneholder illustrasjoner av ulike insekter, fugler og trær. 

     

I dette møteforslaget jobber dere med disse punktene fra Speiderstigen:

 • Kjenne navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og spiselige vekstene i nærområdet deres. Til sammen minst 12/24 ulike arter.
 • Erfare gjennom lek og konkurranse både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Kjenne gruppas seremonier ved møtets start og slutt.
 • Kunne speiderbønnen og en kveldsbønn utenat.
 • Erfare å delta på utemøter til alle årstider og kle seg riktig til de ulike årstidene.
 • Kunne speiderløftet og speidernes valgspråk utenat.