Noen speidere er heldige og kan finne bademuigheter utendørs når det nærmer seg sommeren. For andre blir svømmehallen et naturlig valg når dere skal ta svømmemerket.

Emner fra Speiderstigen som tas på dette møtet:

 • Har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
   

Krav til aktivitetsmerket svømming finner du her.

Husk:

 • Enhetsleder er ansvarlig for sikkerheten ved bading.
 • Hver badevakt skal ikke ha ansvar for mer enn ti badende speidere av gangen.
 • Det skal utnevnes en ansvarlig badesjef ved hver bading.
 • Den som er badevakt, bør ha gjennomført utendørslivredningsprøve og skal minimum kunne svømme 200 meter og kunne hjerte-lunge-redning (HLR).
 • Speiderne bør ha et spesielt ansvar for å holde øye med hverandre. Bruk for eksempel buddysystemet, der to og to personer har ansvaret for hverandre og hele tiden skal ha kontakt.
 • Det anbefales at alle speidere innhenter samtykke fra foreldrene til bading i forkant.
 • Badevakten skal være fylt 18 år.
 • Badevakten skal ha tilgang til egnet redningsutstyr (for eksemepl båt, brett, kasteline) dersom det kan lette redning. 

OBS: I innendørs svømmehall skal det være badevakt med innendørs livredningsprøve. Det fritar ikke ansvarlig leder fra å holde god oversikt over speiderne.

AKTIVITET 1 - GJENNOMGÅ BADEREGLENE

Samle alle speiderne utefor svømmehallen eller i garderoben. Gjennomgå badereglene. Bestem hvilke speidere som skal passe på hverandre i vannet. Det kan være to eller tre stykker som har et spesielt ansvar for hverandre. Gi beskjed om eventuelle spesielle regler for svømmehallen og viktigheten av dusjing.

AKTIVITET 1 - BADING

La speiderne få bade og kose seg og leke fritt når de kommer ut i vannet. Gi dem en fastsatt tid.

AKTIVITET 2 - SVØMMING

Alle speiderne prøver seg på å svømme 100 meter bryst eller crawl og 25 meter på ryggen.

AKTIVITET 2 - HOPPE ELLER STUPE

Alle forsøker seg på hopp og eller stup fra 1 meter. Det er fint å utfordre speiderne på å forsøke noe de ikke kan.

AKTIVITET 3 - VALGFRITT PUNKT

La speiderne vise at de kan minst en av følgende ting:

 • Dykke ned og hente en gjenstand på en meter dyp.
 • Kunne stupe kråke, gjøre kolbøtte i vannet.
 • Kunne svømme 5 meter under vann.
   

AKTIVITET 4 - ENKEL LIVREDDNING

Forsøk enkel livreddning hvis dere får tid.
Det hører til på aktivitetsmerket Vått som dere kan ta senere i semesteret.

Se mer om livredning i vann her og her.

AVSLUTNING

Om mulig samles dere til speiderbønnen før dere går hjem.

Foto: Øystein Moland