BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre dem på et møte.

FORBEREDELSER FØR MØTET

 • Se krav til aktivitetsmerket Svømme. Bytt eller legg til aktiviteter om dere heller ønsker å fullføre noen av de andre merkekravene. 
 • Gi beskjed til stifinnerne i forkant av møtet at de skal ta med seg badetøy. Hvis dere skal være i en svømmehall må dere i mange tilfeller også ha badehette. Gi beskjed om oppmøtested og oppmøtetid.
 • Sørg for at dere har nok kvalifiserte badevakter og at dere følger kravene som står i Trygg og sikker speiding.
 • Finn fram nødvendig utstyr. Utstyret som kreves står under hver akivitet. 
   

ÅPNING OG ANDAKT

Åpningsseremoni og navneopprop. Les andakten Jesus går på vannet. 

TIPS: Dette møtet kan gjennomføres inne i en svømmehall eller utendørs på en egnet badeplass. Husk alltid på sikkerhet når dere oppholder dere i og ved vannet!

AKTIVITET 1 - Badevettregler

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Les eller hør badereglene.
   

Badevettreglene kan virke både opplagte og unødvendige, men de er laget fordi ulykker fortsatt skjer. Reglene er viktige uansett hvor mange som bader. Følg reglene og unngå ulykker!

Badevettregler 
 

AKTIVITET 2 - Trygg i vann

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Gjennomfør aktiviteten Trygg i vann.
   

Å være trygg i vann er et viktig steg til å bli svømmedyktig. I denne aktiviteten gjør dere ulike øvelser for å bli tryggere i vannet.

Trygg i vann 
 

 

AKTIVITET 3 - Svømme og hoppe

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Vis at dere kan svømme 100 meter frisvømming.
 • Vis at dere kan svømme 25 meter på ryggen.
 • Hopp eller stup i vannet fra 1 meters høyde.
   

I denne aktiviteten skal dere øve på grunnleggende svømmeteknikker og prøve å hoppe fra 1 meters høyde. 

Trygg og sikker speiding 
 

AKTIVITET 4 - Stafetter

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Vær med i en ballek i vannet.
   

Til slutt kan dere gjennomføre de stafettene og konkurransene dere ønsker. Tilpass aktivitetene til tiden dere har igjen.

Dere kan også spille kanonball eller en annen ballek i vannet. Lek i vann kan bidra til å gjøre speiderne tryggere i vannet.

Stafetter og konkurranser i vannet 
 

AVSLUTNING

Avslutt med speiderbønnen. Vær beredt - alltid beredt

HUSK: 

 • Enhetsleder er ansvarlig for sikkerheten ved bading. Det skal være en ansvarlig badesjef når dere bader. 
 • Dere må ha minimum en kvalifisert badevakt per 10 badende speidere. 
 • Badevaktene bør ha gjennomført utendørs livredningsprøve og skal minimum kunne svømme 200 meter og kunne hjerte- og lungeredning (HLR). De skal også ha fylt 18 år og ha tilgang på egnet redningsutstyr, for eksempel båt, brett eller kasteline hvis det kan gjøre det lettere med livredning.
 • Det kan være lurt å innføre buddysystemet. To og to speidere får et spesielt ansvar for å holde øye med hverandre. 
 • Dere bør hente inn samtykke fra foreldrene til at speiderne kan bade i forkant av møtet. 
   

Toppbilde: Øystein Moland