Inndeling
Brannskader deles inn i tre grupper:
Førstegradsforbrenning: Rammer bare overhuden. Huden blir rød og øm. Hudcellene overlever, og skaden lager ikke arr.
Andregradsforbrenning: Forbrenningen går ned i underhuden og skaden er derfor mer alvorlig enn ved førstegradsforbrenning. Huden blir rød og hoven med blemmedannelse. Det er svært smertefullt fordi hudnervene er i live og alvorlig skadde. Også denne type forbrenning gror til uten arr ved riktig behandling.
Tredjegradsforbrenning: En meget alvorlig skade der både over- og underhud er brent bort. Overflaten får et hvitt, læraktig utseende eller helt svart, altså forkullet. Følelsen i dette området er borte fordi nervene er døde, men den skadde har som regel store smerter fra områdene rundt skaden, der nervene fortsatt er i live.
Disse skadene gir stygge arr. Fordi huden er brent bort beskytter den ikke lenger mot bakterier, og disse dreper de spirende hudcellene. Huden erstattes av uformelig bindevev som skrumper sammen. Slik reduseres sårstørrelsen, men det gir stygge arr. 

Alvorlighetsgrad
Huden spiller en viktig rolle for temperaturregulering i kroppen. Blir større deler av huden ødelagt greier den ikke å utføre denne oppgaven. Når du skal vurdere hvor alvorlig en brannskader er må du derfor ta et overslag over hvor stor del av kroppen som er rammet. Da har du utmerket hjelp av 9-er-regelen:

  • Hodet: 9%
  • En arm: 9%
  • Ett lår: 9%
  • En legg: 9%
  • Helt ben: 18%
  • Overkroppens forside: 18%
  • Overkroppens bakside: 18%

Når du har gjort et overslag over størrelsen på skaden, bruk tabellen under til å vurdere alvorlighetsgrad.

  Voksne Barn
Mindre alvorlig < 15% < 10%
Moderat 15-30% 10-15%
Alvorlig > 30% > 15%

I tillegg til størrelsen på skaden må du også vurdere: Er det fare for sjokk? Hvilken forbrenningsgrad har skaden? Er skaden i hode eller hals? Da må du også regne med at den skadde kan ha brannskader i svelg og luftveier. Dette er en alvorlig hastesak da det kan føre til hevelse av slimhinnene som kan gi pustebesvær og føre til kvelning. Danner forbrenningen en ring rundt arm eller fot? Det er alvorlig fordi det kan snøre av blodsirkulasjonen. Har skaden skjedd i et lukket rom? Da kan det være fare for kullosforgiftning. 

Er du i tvil om alvorlighetsgraden på skaden? Ring 113.

Behandling
Begrens alltid skaden ved å kjøle ned med vann. Vannet skal ikke være så kaldt at det er ubehagelig, dette kan føre til frostskader. Nedkjøling stanser utbredelsen av skaden. For å få effekt også i dybden må du kjøle ned over lengre tid - minimum 20 minutter.

Brannskader medfører et betydelig væsketap som gir tørste. Er vedkommende mentalt klar og ikke kvalm, kan du gi drikke. Er den skadde uklar eller bevisttløs skal du ikke gi drikke, men du kan fukte personens munn, noe som lindrer tørsten.

Førstegradsforbrenning: Krever bare nedkjøling. Her er huden uten sår og blemmer slik at avkjølende krem eller fuktige omslag kan være god, lindrende behandling.
Andregradsforbrenning: Ikke stikk hull på eventuelle blemmer. Huden er den beste bandasjen. Legg på fuktige bandasjer da dette lindrer og ikke kleber til huden. Ikke smør krem eller salver på blemmene.
Tredjegradsforbrenning: Ikke fjern eventuelle fastbrente klesrester, dette kan gjøre skaden verre. Dekk de skadde områdene med fuktige omslag. Det er viktig med god renslighet da det er høy fare for infeksjoner. Ikke smør på krem eller salve. Disse pasientene er alvorlig skadde og er ofte omtåket eller bevisstløse. Faren for sjokk er stor. Sørg for frie lufteveier og ring 113.

Sotmerker i ansiktet eller rundt munnen er alltid et meget alvorlig tegn. Det samme gjelder for personer som er berget ut fra brennende bygninger eller transportmidler. Her er det sannsynlig med skader fra karbonmonoksid, eller kullosforgiftning. Ring 113.

Er du i tvil om alvorlighetsgrad eller hvordan du skal behandle en brannskade - ring 113. De vil gi deg veiledning.

Foto: Ørjan Apeland