Høyenergiskader betegner skader som oppstår der noe med høy hastighet brått blir stoppet. Dette kan skje aktivt ved at en person i høy hastighet treffer noe, eller passivt ved at en person blir truffet av noe med høy hastighet eller høy vekt.

Aktive høyenergiskader oppstår ved fall fra litt høyde eller kollisjoner. Passive høyenergiskader oppstår ved påkjørsler, klemskader, ras eller ved slag av tunge gjenstander. 

Typise skadeutfall er brudd, hode- nakke- og ryggskader og indre skader som indre blødninger, lungeskader eller trykkskader på andre indre organer.

Førstehjelp ved høyenergiskader vil, dersom personen har pust og puls, være stabilitet. Bruddskader, særlig i  nakke og rygg, forverres dersom vi beveger på personen. 

Ved alle situasjoner der du mistenker høyenergiskader skal den skadde vurderes av helsepersonell selv om den ikke har smerter. Ikke alle indre skader gir umiddelbare symptomer. Vi mistenker høyenergiskade i alle bilulykker med høy fart, fall fra mer enn det dobbelte av egen høyde, klemskader av store gjenstander og myke trafikanter som er påkjørt av bil. La om mulig personen ligge helt i ro, selv bare å snu vedkommende i en annen liggestilling kan forverre brudd i rygg og nakke. Hold personen varm og ved bevissthet til helsepersonell kommer.

Dersom en person med høyenergiskade ikke puster kommer hjerte- lungeredning foran stabilitet.

Ved lite skadeomfang som ben- eller armbrudd, kan vi legge på støttebandasje eller spjelke bruddstedet.

Praktisk øvelse

Behandle en person med høyenergiskade under en førstehjelpsøvelse. Personen skal puste og være bevisst. Riktig behandling er altså ringe 113, og å snakke med personen og gjerne dekke denne med et teppe, jakke eller lignende frem til ambulansen kommer.