Strømskader får man dersom man får elektrisk strøm gjennom kroppen. 

For å unngå strømskader må man stenge strømmen ved å skru av sikringen dersom man skal håndtere åpne ledninger som er koblet til strømanlegget. Det skal aldri gå strøm i ledninger der strømlederne stikker ubeskyttet ut eller i strømutak på veggen som ikke er dekket av lokk eller stikkontakt.

Skader som kan oppstå er brannskader, ytre eller indre, fortyrrelse av hjerterytme eller i verste fall hjertestans. Skadene kan se små ut, men en person med strømskader kan ha store indre skader selv om skaden på utsiden av kroppen knapt er synlig.

Førstehjelp ved strømskader:

Ring alle først 113. Personer med strømskader skal alltid sjekkes og følges opp av medisinsk personell.

Få oversikt over situasjonen, vær sikker på at den skadde ikke lenger er i kontakt med strømkilden før du tar på denne. Dersom den fortsatt er i kontakt med strømkilden kan du få støt selv om du rører personen. Skru av strømkilden eller flytt den med en gjenstand som ikke leder strøm dersom det ikke er mulig å skru den av.

Når du er sikker på at den skadde ikke er i kontakt med strømkilden sjekker du om den har pust og puls. Har den ikke det starter du hjerte-lunge-redning. Om personen puster kan du kjøle ned eventuelle brannskader i minst 20 minutter og dekke den med en steril kompress om du har det tilgjengelig. 

Vent med den skadde til ambulansen kommer.