Et skadested kan være uoversiktelig. Det kan være mange skadde og mange som prøver å hjelpe. Det kan være høyt stressnivå, mye roping og skriking, og det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre først og hva som kan vente. 

Det er viktig at én person tar på seg ledelsen og gir beskjeder til de andre. Ikke vær redd for å ta på deg denne rollen, de fleste vil i en slik situasjon bli glad for å bli gitt beskjed om hva man skal gjøre. Gi tydelige og direkte beskjeder, pek på en person og fortell denne hva du vil at han/hun skal gjøre. 

1) Sikre skadestedet: Det første vi må gjøre er å sikre skadestedet for å sørge for at ingen som hjelper til blir skadet selv. Du kan ikke hjelpe noen dersom du selv blir hardt skadd. Se deg rundt og forsøk å få en oversikt over hva som har skjedd og hvordan skaden har inntruffet sånn at du kan ta nødvendige forholdsregler. Ved bilulykker sikrer du stedet ved å sette opp varseltrekanter og ta på refleksvest.

2) Ring 113: Når skadestedet er sikret ringer du 113 mens du får oversikt over skadeomfanget. De vil stille deg spørsmål om hvem du er, hva som har skjedd og hvor du er. Svar på spørsmålene og gi så detaljert informasjon du kan.

3) Oversikt over skadde: Få oversikt over hvor mange som er skadd og hvor hardt skadd de er. Hjelp de som er hardest skadd først.

Konsentrer deg først om de som ikke lager lyd. Disse er hardest skadd og kan ha behov for rask hjelp. Sjekk om de puster og har puls. Om de puster skal de legges i stabilt sideleie. Om du mistenker brudd i rygg eller nakke skal den skadde ikke flyttes på. Om de ikke puster må du starte hjerte- lungeredning.

Når du har sjekket at alle de skadde puster må du stanse store blødninger.

4) Ro ned situasjonen: På et skadested i områder med mange mennesker vil det ofte samles nysgjerrige for å se på. Gi dem gjerne oppgaver. Når du ikke har behov for flere hjelpere, hold resten unna skadestedet slik at dere får ro til å hjelpe. I mange tilfeller vil lettere skadde bli hysteriske og lage uro. Ta dem med litt unna, snakk med dem og forsøk å roe dem ned. Ikke la dem gå i veien for hjelpearbeidet.

5) Hjelp lettere skadde: Når du har kontroll over situasjonen, sikret at alle de skadde puster og har stanset store blødninger kan du hjelpe dem som er lettere skadd.

Når nødpersonell, som ambulansepersonell, politi eller brannvesen, kommer til skadestedet vil de ta over kontrollen. Gi dem all informasjon du har og trekk deg unna. De vil gi beskjed om de ønsker at du skal hjelpe til med noe.

Praktisk øvelse:

Del i grupper på åtte til ti speidere. Et par speidere går litt unna, mens resten arrangerer et skadested med forskjellige typer skadde. De som har gått unna kommer tilbake og skal håndtere situasjonen. De trenger ikke starte behandling av skadene, men sikre skadestedet, ringe 113 og få en oversikt over situasjonen. Bytt roller så alle får prøve seg på å håndtere skadestedet.