Forkortelser i geocaching

Når du driver med geocaching møter du på en del rare forkortelser. Her er en liten liste med forklaringer på noen av dem.

BYOP - bring your own pen, brukes når du må ha med egen penn til cachen, for eksempel hvis cachen er så liten at det ikke er plass til en penn i den.

CITO - cache inn, trash out, er et uttrykk som beskriver at du skal eller har plukket søppel mens du skal eller har cachet.

DNF - did not find, betyr at du ikke fant geocachen, selv om du lette etter den. 

FTF - first to find, kan brukes når du logger besøket i loggbok eller på nett, men bare av den første som finner cachen.

GC - en forkortelse for Geocaching. 

GZ - ground zero, nullpunktet for hvor cachen skal ligge, altså der GPS-en viser 0 meter til geocachen. 

Muggler - eller "Gomp", en person som ikke er geocacher. Begrepet er lånt fra Harry Potter-universet. 

ROT13 - rotate by 13 places, en variant av Cæsarschiffer hvor man bytter bokstaven i en kode med den som er 13 plasser frem i alfabetet. Det er mulig å bruke ROT og et annet tall etterpå, alt etter hvor langt du må rotere alfabetet for å løse koden. Denne typen kode kan for eksempel bli brukt i forbindelse med mystery-cacher. 

TB eller GC - travelbug eller geocoin, forkotelsen indikerer at det er sporbare gjenstander ved cachen. 

TFTC - thanks for this cache, kan brukes for å takke for en cache når du logger besøket i loggbok eller på nett. De som har lagt ut cachen setter ofte pris på om du bruker flere ord enn denne forkortelsen.

TNLN - took nothing, left nothig, kan brukes når du logger besøket i loggbok eller på nett. En annen variant av denne forkortelsen er TNLNSL som betyr took nothing, left nothing, signed log, og kan brukes når du bare signerte loggen og ikke byttet noe av det som lå i cachen.

V/T - vanskelighetsgrad/terreng, forkortelsen refererer til stjernene som viser vanskeligeten og terrenget for en geocache. På engelsk er denne forkotelsen D/T for difficulty/Terrain.