Klatring

Klatring er sunt både for kroppen og hodet. Klatring er likevel en risikosport, og konsekvensene kan bli veldig store om man gjør noe galt. Les derfor gjennom punktene for klatring i heftet Trygg og sikker speiding før dere gjennomfører klatring med gruppa eller patruljen.

Når dere klatrer skal det alltid være minst en ansvarlig med brattkort med. Noen typer klatring krever likevel at den ansvarlige har mer erfaring og kompetanse enn brattkort. Hvis dere for eksempel skal klatre i klatrehall bør den ansvarlige ha godkjenning som klatre-/breinstruktør, eller ha lang erfaring med klatring i tillegg til brattkort.

Det finnes flere former for klatring. Her er en liten innføring i de vanligste.

Buldring

Å buldre betyr å klatre på en lav klatrevegg der poenget er komme seg bortover, ikke oppover. Når man buldrer trenger man mindre sikkerhetsutstyr enn når man klatrer. En buldrevegg har gjerne myke matter, chrashpads eller "tjukkaser" under buldreveggen sånn at man ikke trenger å bruke klatresele. 

Dette er kanskje den formen for klatring som er enklest å starte med, spesielt med små speidere fordi man ikke trenger en-til-en-oppfølging med sikring i veggen. 

Klatring på topptau

Å klatre på topptau betyr at man starter klatringen med tauet festet på toppen av veggen du skal klatre opp. Personen som skal klatre har knyttet seg fast i tauet med en åttetallsknute som er festet i klatreselen. Fra denne selen går tauet opp veggen, rundt et festepunkt på toppen og er festet nede på bakken i selen til den som skal sikre.

Klatring på led

Ved klatring på led er ikke tauet festet i toppen av veggen når man begynner å klatre. Den som skal klatre knyter seg inn i tauet med åttetallsknute og må selv "lede" tauet opp klatreveggen. På klatrevegger innendørs er det kroker oppover veggen som en klikker tauet inn i på vei oppover. Ute må man finne eller lage egnede festepunkter.

Illustrasjon av buldring.

Når klatreren er kommet til toppen av veggen finner man et festepunkt. Personen som skal sikre står på bakken som vanlig.

Klatring på naturlige fester

Dette er en type klatring som krever mer erfaring, og som normalt faller utenfor det som tilbys i en vanlig speidergruppe.

Rappellering

Ved rappellering skal du fire deg selv ned en fjell- eller klatrevegg i stedet for å klatre opp. Man starter på toppen av noe høyt, for eksempel en fjellvegg, et juv eller en bygning og firer seg ned til bakken. Den som sikrer kan stå på toppen eller i bunn.