Målestokk 

Målestokken på et kart forteller oss hvilket forhold det er mellom avstandene på kartet og avstandene i virkeligheten. Målestokken skrives 1:X og uttales en-til-X. 1 betyr at 1 cm på kartet tilsvarer X cm i virkeligheten.

Orienteringskart har ofte målestokk 1:10 000. Det vil si at 1 cm på kartet tilsvarer 10 000 cm, eller 100 meter i virkeligheten. Orienteringskart kan også ha en målestokk på 1:15 000. Turkart har ofte målestokk på 1:25 000, 1:50 000 eller 1:100 000.

Det er viktig å sjekke målestokken når dere skal bruke et kart fordi det er viktig å vite omtrent hvor langt det er til ulike holdepunkt i orienteringen. Hvis dere for eksempel er vant til å bruke kart med målestokk på 1:10 000 og skal bruke et kart med målestokk 1:50 000 må dere gå fem ganger så langt for å flytte dere en centimeter på kartet.

Jo lavere målestokk kartet har, altså jo lavere tall x-en er, jo flere deltaljer fra terrenget er med på kartet. Derfor er det enklere å bruke kart med lav målestokk enn kart med høy målestokk når vi skal orientere.
 

Regne målestokken om til avstand i virkeligheten

For å regne ut hvor langt en centimeter på kartet er i virkeligheten kan dere følge denne formelen:
Målestokken/100 = hvor mange meter en centimeter på kartet er i virkeligheten