Målestokken på et kart forteller oss om forholdet mellom avstander på kartet og avstander i virkeligheten. Målestokk skrives på denne måten 1:10, og leses 1-til-10. 1:10 betyr at 1 cm på kartet tilsvarer 10 cm i virkeligheten.  

Jo lavere målestokk kartet har, jo flere detaljer fra terrenget er med på kartet. Kart med lav målestokk er derfor enklere å bruke når man skal orientere, enn kart med høy målestokk.

Orienteringskart har ofte målestokk 1:10 000. Det vil si at 1 cm på kartet tilsvarer 100 m i virkeligheten.