Planlegg haik med patruljen:

1: Innkall til patruljeråd. Bestem hvor dere vil reise. Det bør ikke være for langt, gjerne i deres nærområde

2: Fordel hovedansvaret for haiken mellom alle medlemmene i patruljen

  • Transportsjef: Finner ut hvordan en kommer til haikeområdet. Kan dere reise kollektivt eller må dere ha hjelp av foreldre?
  • Matsjef: Foreslår hva som skal stå på menyen, og kjøper inn/tar med mat. Hvilken type kokeapparat skal benyttes og hvordan fungerer dette? Kanskje vil dere lage maten på bål?
  • Overnattingssjef: Hvordan skal patruljen overnatte? Kanskje vil dere lage en soveplass under granbar? Eller velger dere en tradisjonell løsning med presenning? Kanskje er dere så tøffe at dere sove under åpen himmel? Husk å tenke over hvilket utstyr dere må ha med. 
  • Aktivitetssjef: Hva skal patruljen gjøre på haiken? Dere kan for eksempel planlegge å ta noen nye merker underveis. Prøv å få til et leirbål på kvelden og fordel mellom dere hvem som har ansvar for hva. Aktivitetssjefen kan gjerne ha ansvar for andakten også, eller dere kan ha en egen andaktssjef.
  • Kart og løypesjef: Hvor og hvor langt skal dere gå. Skaff kart over området. Husk kompass!

3:  Bestem haikerute og tegn den inn på kartet. Husk at patruljen ikke skal gå lengre enn hva den minste klarer å gå 

4: Finn fram utstyret dere trenger, og sjekk at alt er i orden. Bli enige om hva dere skal ha i sekkene, både av privat- og fellesutstyr

5: Tenk sikkerhet. Informér lederne om deres haikeplaner, og lag gjerne sikkerhetsregler for patruljen. Hva skal dere gjøre hvis dere kommer bort fra patruljen?

6: Planlegg oppmøte, avreise og hjemkomst

Allemannsretten: Vi har i Norge en sterk tradisjon for å oppholde oss i naturen. Vi har fra gammelt av hatt rett til å ferdes i skog og mark. Denne retten kalles i dag Allemannsretten. Hovedprinsippene er lovfestet i friluftsloven fra 1957. Den skiller mellom innmark og utmark. Dyrket mark og annen eiendom nær eierens bosted kalles innmark. Her må du for eksempel ikke slå opp telt uten eiers tillatelse. Udyrket mark er oftest utmark. Der kan du:

  • Ferdes fritt til fots og på ski
  • Raste og overnatte
  • Ri eller sykle på stier og veier
  • Bade, padle, ro og bruke seilbåt 
  • Plukke bær, sopp og blomster

Husk: Vis naturvett når dere ferdes i skog og mark. Når dere forlater området skal ingen se at dere har vært der!