Å planlegge en haik

Mange har sine aller beste speiderminner fra patruljeturer. Patruljen blir bedre kjent, dere lærer noe nytt og dere får en flott naturopplevelse. 

Illustrasjon av hvordan man skal bære en ryggsekk

Planlegg turen

Fordel ansvar før turen. Hvem sørger for telt eller hytte? Hvem kjøper inn fellesmat? Noen tar seg av utstyr, noen planlegger leirbålsunderholdning og noen har ansvaret for kart og kompass. Alle bør ha en oppgave på turen. 

Hvor skal dere gå? 

Planlegg turen på kartet. Se an terrenget. Tegn inn ruten dere har tenkt å gå med blyant og velg et overnattingsområde. Husk at dere ikke skal gå lenger enn at alle klarer det.

Utstyr

Gå over utstyret dere trenger og sjekk at det er rent og helt. Fordel fellesutstyret slik at alle i patruljen tar noe i sekken. Forslag til pakkelister finner du under ressurser. 

Informasjon til patruljen

Send informasjon til alle i patruljen. Lappen eller e-posten må inneholde informasjon om tid og sted for avreise og hjemkomst, transport, pakkeliste, telefonnummeret til hjemmeleder, ruten dere skal gå og hva dere skal gjøre underveis.
 

NB: Vis naturvett når dere ferdes i skog og mark. Når dere forlater området skal ingen se at dere har vært der! Husk på allemannsretten!

Overnattingsstedet

Hemmeligheten bak en vellykket overnatting ute er å
finne det riktige stedet å være. Disse tingene kan dere
vurdere:

  • Ligger stedet i innmark? I så fall må dere spørre grunneieren før dere får lov til å telte.
  • Er leirplassen tørr, selv når det kommer nedbør? En liten høyde holder vannet unna.
  • Ligger leirplassen i ly for vinden?
  • Leirplassen må ha tilgang til drikkevann.
  • Er det tilgang til brensel? Husk bålforbudet.
  • Sol og gode lysforhold skaper trivsel. Vil dere ha sol om kvelden, finner dere et sted som vender mot vest. I østvendte hellinger får dere morgensol.
  • Er det mye mygg på stedet? Trekk da litt opp i høyden hvor det er mer vind.
  • Ta hensyn til dyre- og fugleliv, særlig i yngle- og hekketiden om våren.
     

Tak over hodet

Ofte er det nok å bare spenne opp en presenning. Ta med litt tau til å feste

den med. Presenningen bør være av nylon, ikke av plast. Det veier mindre, tar mindre plass og bråker ikke så mye som plast når det blåser. Dere kan også velge å ta med dere telt, hengekøye eller sove under åpen himmel. Sjekk værmeldingen nøye og ta gjerne med en presenning eller noe dere kan ha over dere uansett. 

Sikkerhet

Ha alltid med nødvendig sikkerhetsutstyr som førstehjelpsveske, kart og kompass. Gode klær bidrar også til sikkerhet.  Unngå uhell ved å kjenne til området dere skal gå i og vurder risikomomenter. Tenk gjennom hva dere skal gjøre og hva dere trenger på forhånd. Vær forberedt på raske endringer i vær og føreforhold, og pass på at dere kan bruke kart og kompass før dere går på tur. 

Hjemmeleder

Dere skal alltid ha en hjemmeleder når dere reiser på tur. Dere skal kontakte hjemmelederen hvis noe skjer på turen. Før turen starter må dere informere hjemmeleder om tidspunkt og sted for avreise og hjemkomst. Hvor dere skal gå og hvor dere skal overnatte. Hva dere skal gjøre, hvem som skal være med og en kontaktperson hjemme for hver av deltakerne. 

Hvis dere går dere bort

Det er som regel ikke langt tilbake til der dere skulle vært. Behold roen, hold sammen og prøv å gå opp på en topp for å få oversikt over hvor dere er. Hvis det har blitt mørkt, må dere inrette dere for natta. Det er lettere å finne veien når det er lyst. Hvis dere ikke finner tilbake, bli hvor dere er, få tak i hjemmeleder. Bruk fargerike klær for å bli mer synlige og pass på å få i dere mat og drikke.