Internasjonale organisasjoner

Som KFUK-KFUM-speidere er vi medlemmer både i de internasjonale speiderbevegelsene WAGGGS og WOSM, og i de internasjonale KFUK-KFUM-bevegelsene YWCA og YMCA. 

WAGGGS

WAGGGS står for the World Association of Girl Guides and Girl Scouts, og er et internasjonalt forbund for jentespeidere. Under ser du logoen til organisasjonen.

Symbolikk i logoen 

 • De to stjernene symboliserer speiderloven og speiderløftet.
 • Pilen symboliserer en kompassnål som viser retningen mot Gud. 
 • De tre bladene på kløveren symboliserer speiderløftets tre deler være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.
 • Den gule ringen symboliserer fellesskapet for alle speiderne over hele jorden. 
 • Stilken på kløveren er en flamme som symboliserer kjærlighetens flamme. 
 • Den kløveren på den blå bakgrunnen symboliserer solen som skinner over alle barn.


   

WOSM

WOSM står for the World Organization of the Scout Movement, og er den største internasjonale speiderorganisasjonen i verden. Den har mange nasjonale speiderforbund under seg, blant annet KFUK-KFUM-speiderne og Norges Speiderforbund. Under ser du organisasjonens logo.

Symbolikk i logoen

 • Tauet symboliserer at speiderne er en stor familie, og båtmannsknopen symboliserer styrken i familien.
 • Sthernene står for sannhet og kunnskap, og stjernespissene står for de 10 punktene i den første speiderloven: en speider er hederlig, lojal, hjelpsom, vennlig, høflig, snill, lydig, munter, nøysom og ren. 
 • De tre bladene står for de tre delene i speiderløftet: være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.
 • Pilspissen inni bladet symboliserer en kompassnål som skal lede speidere på veien mot fellesskap og tjeneste. 
 • Den hvite fargen symboliserer renhet og den lilla fargen symboliserer ledelse og tjeneste. 
   

 

YWCA

Verdens YWCA (opprinnelig Young Women's Christian Association) er en internasjonal organisasjon som inkluderer ulike nasjonale foreninger med ulike mål og metoder i mer enn 120 land. Felles for alle r at de jobber for myndiggjøring, lederskap og rettigheter for kvinner, unge kvinner og jenter. 
(Kilde: Wikipedia)

Symbolikk i logoen

 • Den blå trekanten symboliserer kropp, ånd og sjel.
 • Den blå sirkelen symboliserer jordkloden vår, en følelse av bevegelse og endring, og vår felles forbindelse med hverandre. 
 • Båndene symboliserer mangfold og evolusjon med spesifikke symbolske farger. Blått står for stabilitet og tradisjoner, rosa for en kvinnebevegelse, grønn for vekst, fred og omtanke for miljøet, rødt for vår makt og lidenskap for kvinnelig ledelse og kvinners rettigheter, og gult for vår positive energi og utsikter.    

YMCA

YMCA (opprinnelig Young Men's Christian Association), eller ofte regionalt kalt The Y, er en internasjonal organisasjon spredt i mer enn 120 land. Målet deres er å sette kristne prinsipper til live ved å utvikle sunn "body, mind and spirit". 
(Kilde: Wikipedia)

Symbolikk i logoen

 • Sirkelen med de fem verdensdelene symboliserer fellesskapet mellom alle mennesker.
 • Monogrammet mellom verdensdelene er initialene til YMCA på ulike språk. 
 • XP inne i sirkelen er tegn for Kristus, satt sammen av de to første bokstavene i navnet, for å symbolisere at Kristus er sentrum i bevegelsen. 
 • Den oppslåtte bibelen er slått opp på Johannes 17, 21: "Må dere alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg."