Jord
MånedTemaPunkter fra Speiderstigen
JanuarSøppel- Har en stifinner erfart å besøke en lokal gravlund sammen med andre stifinnere og vet hvordan man skal opptre på en gravlund.
- Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
- Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
- Har en stifinner erfart å være på dagstur og overnattingstur regelmessig og er godt kjent i flere turområde i stifinnertroppens nærmiljø.
- Kjenner en stifinner til sammenhengen mellom utslipp og klimautfordringer, og kjenner handlingsalternativer for seg selv og sin familie som kan redusere klimautslippene.
JanuarDyrespor vinter- Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
- Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
- Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
- Har en stifinner erfart å lede en gruppe/patrulje med stifinnere gjennom en postløype eller i en konkret oppgave på tur eller møte.
- Kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og de spiselige vekstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 24 ulike arter.
- Har en stifinner erfart å bruke kart aktivt som hjelpemiddel når man er på tur.
FebruarSki- Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
- Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
- Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i stifinnertroppen.
- Har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
- Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
- Har en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/møter til alle slags årstider og erfart å pakke og bære sin egen dagstursekk. (Siste del hvis dere legger det opp som en dagstur.)
FebruarBaden Powell- Kjenne til hvem som grunnla speiderbevegelsen.
- Kunne speiderbønnen og snakke sammen med andre speidere om speiderbønnens betydning
MarsPionering- Kan en stifinner erfart å bruke ulike nevenyttighetsteknikker til å lage nyttegjenstander til bruk på tur eller leir.
- Kan en stifinner båtmannsknop, knyte sine egne skolisser, flaggstikk, dobbelt halvstikk og tømmerstikk og har brukt dem.
- Har en stifinner erfart sammen med andre speidere, og under ledelse av en voksen, å bygge et enkelt pioneringsprosjekt.
MarsGeocaching- har en stifinner erfart å bruke kart aktivt som hjelpemiddel når man er på tur.
- har en stifinner erfart å være på dagstur og overnattingstur regelmessig, og er godt kjent i flere turområder i stifinnertroppens nærmiljø.
AprilKunst i naturen- kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
- kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene. blomstene og spiselige vekstene i sitt nærområde. Til sammen minst 24 ulike arter.
AprilSt. Georg- Kjenner en stifinner legenden om St. Georg
- Har en stifinner erfart å delta i markering av Tenkedagen og/ eller St. Georgsdagen.
Mai Blomster- Kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og de spiselige vekstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 24 ulike arter.
- Har en stifinner erfart å være med å sanke flere spiselige vekster i sitt lokalmiljø, kjenne navnet på disse og tilberede et måltid av disse.
- Har en stifinner erfart minst to ulike teknikker (som steking, baking, koking, innbaking) for å lage primitiv mat ved hjelp av åpen ild.
MaiFlagg- Kjenner en stifinner seks kristne symboler.
- Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
- Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
- Kan en stifinner båtmannsknop, knyte sine egne skolisser, flaggstikk, dobbelt halvstikk og tømmerstikk og har brukt dem.
JuniLeir- har en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/ møter til alle årstider og erfart å pakke og bære sin egen dagstursekk.
- har en stifinner erfart å overnatte borte fra hjemmet sammen med andre speidere.

 

Gå tilbake til oversikten over semestermerkene for stifinnere.