Januar

 

Søppel - se HER  eller HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Har en stifinner erfart å besøke en lokal gravlund sammen med andre stifinnere og vet hvordan man skal opptre på en gravlund.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Har en stifinner erfart å være på dagstur og overnattingstur regelmessig og er godt kjent i flere turområde i stifinnertroppens nærmiljø.
 • Kjenner en stifinner til sammenhengen mellom utslipp og klimautfordringer, og kjenner handlingsalternativer for seg selv og sin familie som kan redusere klimautslippene.

 

Dyrespor vinter - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Har en stifinner erfart å lede en gruppe/patrulje med stifinnere gjennom en postløype eller i en konkret oppgave på tur eller møte.
 • Kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og de spiselige vekstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 24 ulike arter.
 • Har en stifinner erfart å bruke kart aktivt som hjelpemiddel når man er på tur. 

 

Februar

 

Ski - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i stifinnertroppen.
 • Har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
 • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Har en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/møter til alle slags årstider og erfart å pakke og bære sin egen dagstursekk (siste del hvis dere legger det opp som en dagstur).

 

eller
Kode - se HER for møtforslag.


Punkter fra Speiderstigen:

 • Her en stifinner erfart å lede en gruppe/patrulje med stifinnere gjennom en postløype eller i en konkret oppgave på tur eller møte.

 

Baden Powell - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kjenne til hvem som grunnla speiderbevegelsen.
 • Kunne speiderbønnen og snakke sammen med andre speidere om speiderbønnens betydning 

 

Mars

 

Geocaching- se HER for møtforslag.(kommer)

Punkter fra Speiderstigen:

 • Har en stifinner erfart å bruke kart aktivt som hjelpemiddel når man er på tur.
 • Har en stifinner erfart å være på dagstur og overnattingstur regelmessig, og er godt kjent i flere turområder i stifinnertroppens nærmiljø.

 

eller
Snø- se HER for møtforslag. (kommer)


Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner tenne bål på tur uten andre medbrakte hjelpemidler enn en avis og fyrstikker.
 • Har en stifinner erfart minst to ulike teknikken for å lage primitiv mat ved hjelp av åpen ild.
 • Har en stifinner erfart å være på dagstut regelmessig, og er godt kjent i flere turområder i stifinnertroppens nærmiljø.
 • Har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.

 

Kniv- se HER for møtforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Her en stifinner erfart å bruke ulike nevenyttighetsteknikker til å lage en nyttegjenstand til bruk på tur eller leir.
 • Kan en stifinner bruke kniv forsvarlig.
 • Kan en stifinner rense et sår, sette på plaster og legge en trykkbandasje.
 • Har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Jesu siste måltid og nattverden, Matt 26, 17-28.

 

April

 

Kunst i naturen- se HER for møtforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene. blomstene og spiselige vekstene i sitt nærområde. Til sammen minst 24 ulike arter.
 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Enkens sønn i Nain, Lukas 7, 11-17.

 

St. Georg- se HER for møtforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kjenner en stifinner legenden om St. Georg
 • Har en stifinner erfart å delta i markering av Tenkedagen og/ eller St. Georgsdagen.
 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie  Det dobbelte kjærlighetsbudet, Matteus 22, 37-40
 • Kjenner en stifinner historien om minst en helgen, og har vært med i en samtale om hvilken rolle helgener/forbilder kan ha for oss.
 • Har en stifinner erfart å delta i kreative framstilling av bibelfortellinger eller lignende
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Kjenner en stifinner til hvorfor og når man feirer Tenkedagen og St. Georgsdagen.

 

Mai

 

Trær- se HER for møtforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og de spiselige vekstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 24 ulike arter.

 

Flagg- se HER for møtforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kjenner en stifinner seks kristne symboler.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Kan en stifinner båtmannsknop, knyte sine egne skolisser, flaggstikk, dobbelt halvstikk og tømmerstikk og har brukt dem.
 • Kan en stifinner det rette forholdet mellom fargene i flagget, og kjenner de viktigste flaggdagene.

 

Juni

 

Pionering vinkelsurring - se HER for møteforslag (kommer)

Punkter fra speiderstigen

 • Har en stifinner erfart samen med andre speidere, og under ledelse av en voksen, å bygge et enkelt pioneringsprosjekt.
 • Kan en stifinner bårmannsknop, dobbelt halvstikk og tømmerstikk, og har brukt knutene i praksis.

 

Blomster- se HER for møtforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og de spiselige vekstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 24 ulike arter.
 • Har en stifinner erfart å være med å sanke flere spiselige vekster i sitt lokalmiljø, kjenne navnet på disse og tilberede et måltid av disse.
 • Har en stifinner erfart minst to ulike teknikker (som steking, baking, koking, innbaking) for å lage primitiv mat ved hjelp av åpen ild.

 

Dyr- se HER for møtforslag. (Kommer)

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og de spiselige vekstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 24 ulike arter.

 

Leir- se HER for møtforslag. (Kommer)

Punkter fra Speiderstigen:

 • Har en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/ møter til alle årstider og erfart å pakke og bære sin egen dagstursekk.
 • Har en stifinner erfart å overnatte borte fra hjemmet sammen med andre speidere.

 

Gå tilbake til oversikten over semestermerkene for stifinnere.