BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

ANDAKT

av Sidsel Grønlund

Hva bruker vi hendene våre til? Noen bruker hendene når de skal tenne opp bålet de skal lage mat over. Andre bruker hendene når de må tigge til livets opphold. Noen bruker også hendene til å slå eller til å skyte med.

Skal du hilse på noen, rekker du en åpen hånd frem mot den andre. Vi kan ikke hilse på hverandre med lukkede hender, eller med hendene i lomma.

Hendene er viktige redskaper i livet vårt. Uten at vi tenker over det bruker vi hendene våre til alt mulig hver eneste dag. De er også på mange måter livsviktige i arbeidet for Guds rike: Vi folder hendene når vi ber, og vi åpner hendene for å hjelpe andre.

Da Jesus levde på jorden viste han oss mange forskjellige måter å bruke hendene på. Til å helbrede, velsigne og be. Hele tiden brukte han hendene sine til å gjøre gode ting for andre mennesker. Det er du som bestemmer hva du skal bruke dine hender til, om de skal være åpne og klare til å hjelpe til, eller knyttet og stukket i lomma.

Vi takker og ber

  • Vi takker for hendene våre og alt vi kan bruke dem til.
  • Vi takker for at vi kan møte andre med åpne hender.
  • Vi ber om mot til å hjelpe andre.
  • Vi ber om at flere skal få være med i speiderbevegelsen.