Les fra Bibelen, Evangeliet etter Lukas, kapittel 4, vers 14-18a:

I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham spredte seg over hele området. Han underviste i synagogene og fikk lovord av alle.

Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet:
          Herrens Ånd er over meg,
           for han har salvet meg
           til å forkynne et godt budskap for fattige.

Bibelteksten er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse

Fattigdom er ikke nytt. I hele Bibelen snakkes det om fattige og rike. Gud sier til israelsfolket i 5. Mosebok (kap 15): «Det skal ikke finnes noen fattige hos deg, for Herren vil velsigne deg rikt i det landet Herren din Gud gir deg til eiendom for at du skal innta det». Jesus snakker mye om at rike må dele med fattige. Og i beskrivelsen av de første kristne i Apostlenes gjerninger (2,44-45) leser vi at de virkelig gjorde dette: «Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det.» Alt dette viser oss at Gud ønsker at vi skal stoppe fattigdom. Vi tror på en Gud som hjelper oss i kampen for det gode.

Fattigdom er ikke nytt. Men i dag har vi samtidig en utrolig bra mulighet til å avskaffe den. Kunne mennesker i India, Ghana og Norge ha kontakt for 200 år siden? Det var ikke lett å få til! Det tok kjempelang tid å reise eller å sende brev. I dag kan vi snakke med mennesker i Kina eller Brasil via internett eller på telefonen. Vi kan bli enige med mennesker i Sør-Afrika om å si til politikerne at vi må stoppe fattigdom. Vi kan sende penger til mennesker i Sri Lanka slik at de får et bedre liv. Vi kan gå i butikken og kjøpe klær fra Kina som er laget av mennesker som får en rettferdig lønn. Slik kan vi i dag gjøre mye mer mot fattigdom enn mennesker kunne gjøre for 100 eller 1000 år siden. 

Fattigdom er ikke nytt. Men i dag kan vi avskaffe fattigdom. Hvordan skal vi gjøre det? I årets globalaksjon gjør vi det på tre måter: Vi kan kjøpe klær og bananer som er laget av arbeidere som har fått rettferdig lønn. Vi kan lære opp fattige til å starte spare- og lånegrupper og hjelpe hverandre, og vi kan påvirke politikerne til å arbeide for å stoppe fattigdommen.

Gud har skapt nok til alles behov, men ikke nok til alles grådighet. Vi som vokser opp i dag kan være den generasjonen som stopper fattigdom. Selvfølgelig er det mulig. Vil du være med?