Om bord i en båt brukes aldri ordene høyre, venstre, foran og bak, men styrbord, babord, forut og akter. Lek denne leken for å trene på disse uttrykkene, eller bare for moro skyld!

Lag en båt ved å trekke opp et omriss med et langt tau. Båten må være så stor at alle som skal være med å leke har god plass til å bevege seg i den.

Før leken starter må speiderne få forklart uttrykkene (Gjelder når du står i samme retning som båten går):
Styrbord: Høyre side av båten
Babord: Venstre side av båten
Akter: Bak i båten
Forut: Foran i båten
Bom: Stangen nederst på seilet som står rett ut fra masten. Du bør ikke få denne i hodet.
Uttrykkene brukes fordi man i en båt ikke nødvendigvis har nesen i gangretning, da er det lurt å ha ord og uttrykk som kan forklare hvilken retning man mener uten å måtte ta hensyn til de andres plassering.

En lekleder roper Styrbord! Babord! osv. Speiderne skal raskest mulig flytte til seg til rett sted i båten. Ropes det Bommen går! må alle legge seg ned så de ikke får bommen i hodet. 

De som gjør feil går ut av leken, eventuelt kan den siste til å gjøre rett gå ut. Den som står igjen til slutt har vunnet.

UTSTYR

  • Langt tau