Målet med leken
Målet med leken er å finne skatten, stjele det andre lagets flagg og å unngå å miste liv, og på denne måten ende opp med flest mulig poeng når spillet er over. Leken egner seg best på et stort område og for en større gruppe speidere, minimum 14, men dere kan gjerne være flere.

Forberedelser
Del speiderne i to lag. Hvert lag starter med: 4 flagg, 20 m tau og 50 ullgarnsnorer. Lagene starter med å etablere en base i hver sin ende av lekeområdet. Det er en fordel om man ikke kan se fra base til base. Basen består av en firkant laget av tauet på ca 5x5m. De fire flaggene festes i hvert hjørne av basen. Det må være lett å nappe dem løs. Når basen er klar skal lagene samle så mange kongler de rekker før spillet er i gang. Lagene har 20 minutter på seg til å etablere basen og samle kongler. I løpet av denne tiden må de også ha knyttet på seg liv ved å knytte en ullgarnsnor rundt venstre overarm. Lagene må også velge en lagleder som bestemmer lagets strategi. En lekleder må under denne tiden eller på forhånd gjemme skatten et sted på lekeområdet. Denne skal være vanskelig å finne, men ikke umulig.

Spilleregler
Når spillet er i gang skal deltagerne forsøke å finne skatten og stjele flaggene til det andre laget uten å miste liv.
Liv: Man mister liv ved at en på motstanderlaget ryker ullgarnsnoren. Den som har mistet et liv må straks gå tilbake til egen base og knytte på seg et nytt liv. Dersom man bærer flagg eller skatt mens man mister liv må man gi dette til den som tok livet før man returnerer til egen base. Det er ikke lov til å bevege seg inn i motstanderlagets base. Den som har tatt et liv må også returnere til egen base og legge fra seg dette.
Flagg: Dersom man klarer å snappe et flagg fra det andre lagets base, må man straks ta med dette tilbake til egen base og feste dette her. Det er bare lov til å snappe ett flagg om gangen. Det er lov å stjele tilbake egne flagg.
Forsvar av egen base: De som forsvarer basen kan gjøre dette ved å kaste kongler på motstanderne. Blir man truffet av en kongle mister man ikke liv, men må løpe 100 skritt tilbake mot egen base før man kan gjøre noe mer. Dersom man blir truffet av en kongle mens man bærer et flagg må man legge fra seg flagget før man løper de 100 skrittene. Det er bare lov til å kaste kongler fra egen base.
Skatten: Deltagerne skal hele tiden forsøke å finne skatten og ta denne med tilbake til egen base uten å bli tatt.
Slutten av spillet: Spillet er over når et av lagene har bragt skatten til egen base, til et av lagene er tomme for liv, eller når en fastsatt tid er over. 
Spillets vinner: Det laget som har flest poeng ved spillets slutt vinner. Poeng telles slik: 
Liv (Både egne og de man har tatt fra motstanderlaget): 10 poeng
Flagg (Både egne og stjålne): 30 poeng
Skatten: 50 poeng
Det er altså mulig å vinne spillet selv om motstandelaget finner skatten.
Generelle regler: Det er naturligvis ikke lov til å dytte, slå, sparke osv. Spillet er mye morsommere dersom man er ærlig når man blir truffet av kongler eller mister liv. Husk at hensikten med spillet er at alle skal ha det morsomt!

UTSTYR

  • 8 flagg, 4 og 4 må være like. Små og lette nok til at man kan løpe av gårde med dem
  • 100 ullgarnsnorer, 50 og 50 i samme farge, lange nok til å kunne knytes rundt overarmen
  • 2x20 m tau eller sisal
  • Skatt - litt stor og tung - skal ikke kunne gjemmes under klærne