BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.
Leken egner seg best på et stort område og med minimum 14 speidere. 

SLIK GJØR DU

 1. Del dere inn i to lag og del ut 4 flagg, 20 meter tau og 50 ullgarnsnorer til hvert lag. Lagene får 20 minutter til forberedelser (punkt 2-4). 
 2. Hvert lag etablerer en base i hver sin ende av aktivitetsområdet ved å legge ut tauet i en firkant som er 5x5 meter, og sette et flag i hvert hjørne. Det er en fordel hvis det ikke er mulig å se fra den ene basen til den andre. 
 3. Når basen er klar, skal lagene samle så mange kongler de rekker, før spillet er i gang, velge en lagleder og bestemme lagets strategi. 
 4. Hver deltaker må knytte en ullgarnsnor rundt venstre overarm, dette er livet til deltakrne.
 5. Mens lagene gjør forberedelser, må den som styrer leken gjemme skatten et sted på aktivitetsområdet. Den skal være vanskelig, men ikke umulig å finne.
 6. Etter 20 minutter starter spillet. Da skal deltakerne prøve å finne skatten og stjele flagene til det andre laget uten å miste liv.
 7. Laget som til slutt har flest poeng, vinner. Følg spillereglene som er beskrevet under.
   

Spilleregler

 • Det er ikke lov å dytte, slå sparke og lignende. Husk at leken skal være gøy.
 • Vær ærlige når dere blir truffet av kongler eller mister liv.
 • Hvis noen ryker ullgansnoren deres, mister dere et liv. Da må dere gå tilbake til egen base og knyte på etnytt liv. 
 • Dersom dere bærer flagg eller skatt mens dere mister liv, må dere legge det fra dere, før dere kan returnere til basen. 
 • Den som har tatt et liv må returnere til egen base og legge fra seg livet der.
 • Det er ikke lov å bevege seg inn i motstanderlaget sin base.
 • Hvis dere tar et flagg, må dere løpe tilbake og legge det i basen deres.
 • Det er bare lov å bære ett flagg om gangen. 
 • Det er lov å stjele de andre sine flagg og å stjele tilbake egne flagg.
 • Dere kan forsvare basen ved å kaste kongler på motstanderne. Det er bare lov å kaste kongler fra egen base. 
 • Dersom noen blir truffet av kongler, må de legge fra seg eventuelle flagg og skatt, og gå 100 skritt tilbake mot egen base før de kan fortsette i spillet.
 • Når dere finner skatten, må dere ta den med til egen base, uten å bli tatt. 
 • Spillet er over når et av lagene har fraktet skatten til egen base, til et av lagene er tomme for liv, eller når en forhåndsbestemt tid er over.
 • Det laget som har flest poeng ved spillets slutt vinner. Tell poeng slik:
  • Liv, både egne og de dere har tatt fra motstanderlaget teller 10 poeng hver.
  • Flagg, både egne og stjålne flagg teller 30 poeng hver.
  • Skatten teller 50 poeng.  
    

UTSTYR

 • 4 små, like flagg x 2
 • 50 ullgarnsnorer i samme farge x 2
 • 20 meter tau eller sisal x 2
 • En litt stor og tung skatt som ikke skal kunne gjemmes under klærne