BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Del speiderne inn i lag. 
 2. Sett en stol til hvert lag to-fem meter unna, avhengig av hvor mange speidere som er på hvert lag. Stolene representerer elgen som skal fanges. 
 3. Del ut et knutetau til hver speider.
 4. Når leken begynner skal første deltaker løpe bort til lagets elg og knyte nutetauet fast i stolen, før hen løper tilbake til laget sitt og sender ut neste deltaker.
 5. Neste deltaker løper bort og knyter sitt knutetau fast i det første tauet som sitter fast i elgen.
 6. Fortsett slik til alle har knyttet tauet sitt fast.
 7. Nå skal laget trekke elgen inn til sitt startområde og sette seg på den.
 8. Det første laget som sitter på elgen har vunnet. 
   

Varianter

 • Før konkurransen starter kan dere gi beskjed om hvilke knuter som skal knytes. Speiderne på laget fordeler knutene mellom seg. 
 • Lagene får utdelt flere knutetau enn det er deltakere på laget og må fortsette å knyte knuter til tauet rekker helt frem til startområdet deres. Først når tauet krysser linjen til startområdet kan laget trekke inn elgen.
 • Juster knutegravene etter alderen og ferdighetene til speiderne. 
   

UTSTYR

 • Knutetau
 • Stoler - en per lag