Del speiderne inn i lag. Hvert lag har en stol som er plassert en passe lengde unna, disse er elgene som skal fanges, og hver speider får ett knutetau.

Når leken begynner løper første deltager bort til lagets elg og knyter knutetauet sitt fast i denne, før den løper tilbake til laget og sender ut neste deltager. Denne løper bort, knyter sitt knutetau i tauet som sitter i elgen, løper tilbake og sender ut neste deltager. Når alle har knytt fast sitt tau skal laget trekke elgen inn til sitt startområde og sette seg på den. Første lag som sitter på elgen har vunnet.

Alternativer:

Lagene får, før konkurransen begynner, beskjed om hvilke knuter som skal knytes og kan fordele disse mellom seg. For de yngste speiderne er det nok at tauet sitter fast, de eldre speiderne kan måtte knyte mange forskjellige knuter.

Lagene får en bunke knutetau og må fortsette å knyte helt til tauet rekker fra elgen bort til deres startområde. Først når tauet krysser linjen til eget startområde er det lov til å trekke inn elgen.

UTSTYR

  • Knutetau
  • Stol - en per lag