I frisbeegolf er det å om å gjøre å få frisbeen til å lande på bestemte områder med færrest mulig kast. Alle starter på samme sted, og skal herfra kaste frisbeen innom flere hull. Ved hvert hull noteres antall kast hver person har brukt for å komme hit, fra start ved første hull og ved de resterende hullene fra forrige hull. Vinneren er den som bruker færrest kast på å komme gjennom hele banen.

Hull på en ordentlig frisbeegolfbane består av en stolpe som har en kurv rundt midten og kjettinger hengene fra en ring på toppen. Kjettingene skal "fange" frisbeen og gjøre det enklere å treffe kurven. På en frisbeegolfbane vi lager selv kan man bruke store kurver eller merke opp hullene med tau på bakken. 

Vanskelighetsgrad kan dere regulere med antall hull, avstand mellom hullene og hinder underveis i banen. Hvis speidere i forskjellig alder skal spille mot hverandre kan man lå de yngste få gå nærmere hullet de skal kaste til, trekke fra kast på de yngre speiderne eller la de eldste få hindere, for eksempel trær de må kaste rundt, eller andre punkt de må innom før de kan kaste i hullet.

Har dere mange frisbeer starter alle med å kaste ett kast og lar frisbeen bli liggende der den lander. Deretter er det alltid den som har lengst igjen til hullet som kaster neste gang, selv om det betyr at samme spiller må kaste flere ganger på rad, eller noen må vente lenge på sin tur. Har dere bare en frisbee kaster samme spiller hele strekk, fra start til første hull eller fra ett hull til det neste, før man noterer ned antall kast, og neste spiller kaster samme strekket.

Vær alltid obs på om dere kan treffe andre når dere kaster. Se dere godt for, rop advarsler om det er fare for at dere treffer noen, og spill gjerne på områder der det ikke ferdes mange mennesker.

Utstyr


  • Frisbee
  • Tau eller kurver til mål