Stjernebildene i ressursene kan brukes som utgangspunkt for mange aktiviteter.