Med kompassgang kan dere raskt og lett prøve deres ferdigheter i bruken av kompass i terrenget. Begynn med å øve litt, før dere prøver dere på å skritte opp huset dere finner beskrivelsen til lengre ned på siden.

Ved å gå 5-10 forskjellige kompassretninger mellom et start- og et sluttsted kan dere se hvor nærme dere kommer sluttstedet, og dermed hvor riktig dere bruker kompasset. Da må dere altså først vite hvor dere egentlig skal ende opp, dere kan for eksempel lage en rute der man skal ende opp samme sted som der dere starter.

Ettersom dere blir flinkere kan dere øke lengden på de forskjellige retningene. Jo lenger avstandene er, jo viktigere er det at man er presis med bruken av kompasset. En feil på noen få grader over en avstand på to km, vil gjøre at man ender opp hundre meter unna riktig sted.

Når dere skal gå kompassgang markerer dere startsted med en plugg. Fest en lang snor i pluggen og følg så beskrivelsen til neste punkt. Bruk målebånd eller tommestokk så er dere sikre på at dere går akkurat så langt som instruksen sier. Sett en ny plugg i punkt 2 og legg snoren en runde rundt pluggen. Slik fortsetter dere til dere kommer i mål. Hvis snoren ser ut som et hus har dere gått riktig. Hvis det er snø ute kan dere trampe spor i snøen hele veien i stedet for å bruke snor og plugger.

Kompassretninger og avstander til tegning av et hus:

 • Start til punkt 2: 0 grader, 7 meter
 • Punkt 2-3: 45 grader, 9,8 meter
 • Punkt 3-4: 135 grader, 9,8 meter
 • Punkt 4-5: 180 grader, 7 meter
 • Punkt 5-6: 270 grader, 2 meter
 • Punkt 6-7: 0 grader, 5 meter
 • Punkt 7-8: 270 grader, 2 meter
 • Punkt 8-9: 180 grader, 5 meter
 • Punkt 9-10: 270 grader, 6 meter

Himmelretninger og avstander for å skrive en R:

 • 8 skritt mot Nord
 • 4 skritt mot Øst
 • 4 skritt mot Sør
 • 4 skritt mot Vest
 • 6 skritt mot Sør Øst

UTSTYR

 • Kompass
 • Plugger
 • Snor
 • Målebånd eller tommestokk
 • Beskrivelse å gå etter