BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Planlegg en figur dere vil lage eller bruk en av instruksene lenger ned på siden. 
 2. Marker startstedet med en teltplugg. 
 3. Fest en lang snor i pluggen og følg beskrivelsen til neste punkt. Bruk målebånd eller tommestokk sånn at dere er sikre på at dere går akkurat så langt som instruksene sier. 
 4. Sett en ny plugg i punkt to og legg snoren en runde rundt pluggen.
 5. Fortsett til dere kommer i mål. Har dere klart å lage riktig figur? 
 6. Etter hvert som dere blir flinkere, kan dere øke lengden på de ulike retningene. Jo lenger avstandene er, jo viktigere er det at dere er presise i bruken av kompasset. En feil på noen få grader over en avstand på to kilometer kan føre dere hundre meter unna riktig sted. 
 7. For å lage større figurer kan dere bruke gps-målere som Strava til å tegne figurer.
   

TIPS: Hvis det er snø ute, kan dere trampe spor i snøen i stedet for å bruke snor og plugger. 

Forslag til figurer og instrukser

Kompassretninger og avstander til tegning av et hus:

 • Start til punkt 2: 0 grader, 7 meter
 • Punkt 2-3: 45 grader, 9,8 meter
 • Punkt 3-4: 135 grader, 9,8 meter
 • Punkt 4-5: 180 grader, 7 meter
 • Punkt 5-6: 270 grader, 2 meter
 • Punkt 6-7: 0 grader, 5 meter
 • Punkt 7-8: 270 grader, 2 meter
 • Punkt 8-9: 180 grader, 5 meter
 • Punkt 9-10: 270 grader, 6 meter
   

Himmelretninger og avstander for å skrive en R:

 • 8 skritt mot nord
 • 4 skritt mot øst
 • 4 skritt mot sør
 • 4 skritt mot vest
 • 6 skritt mot sør-øst
   

UTSTYR

 • Kompass
 • Teltplugger
 • Snor
 • Målebånd eller tommestokk
 • Beskrivelse å gå etter
 • Eventuelt gps-måler eller appen Strava